Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oficjalnie otwarta

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 września 2017

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna została oficjalnie otwarta 11 września br. w Opatówku. Siedziba Poradni znajduje się na I piętrze internatu należącego do Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Podczas otwarcia obecne były władze powiatu, miasta Kalisza, gmin powiatu kaliskiego, kuratorium oświaty, służb mundurowych oraz dyrekcje szkół z terenu powiatu.

Powiatowa Poradnia to placówka publiczna, świadcząca bezpłatne usługi dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz instytucji oświatowych z terenu powiaty kaliskiego. Organem prowadzącym jest Powiat Kaliski. W skład zespołu wchodzą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz doradca zawodowy.

Dyrektorem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej została Daria Jurek, której powierzono stanowisko dyrektora zgodnie z uchwałą Nr 1132/2017 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Poradnia swoją pomocą obejmuje już dzieci w wieku od 3 do 19 lat, a docelowo będą też dzieci do 3 roku życia. Łącznie takich młodych mieszkańców na terenie powiatu kaliskiego jest obecnie 14 tys.

Do Poradni będzie można zgłaszać się po opinie lub po konsultacje. Z wnioskiem o pomoc mogą wystąpić zarówno rodzice jak i dyrekcja szkoły.

Podczas otwarcia dyrektor placówki Daria Jurek mówiła, że to ważny moment, bo przyszło jej tworzyć od podstaw nową jednostkę powiatu, co jest ogromnym wyzwaniem, ale  doświadczenie zespołu pracującego w poradni będzie dużym wsparciem dla profesjonalnej działalności poradni jak i dla najmłodszych mieszkańców powiatu.

Oficjalnego otwarcia dokonał Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak i Dyrektor Poradni Daria Jurek.

Władze powiatu i zaproszeni goście podkreślali zgodnie, że taka jednostka jest w obecnych czasach bardzo potrzebna młodemu społeczeństwu, a problemy, z którymi boryka się młodzież, są coraz bardziej zauważalne. Poradnia ma służyć najmłodszym i ma reagować na bieżące problemy młodzieży, a przede wszystkim pomagać w szerokim zakresie określonym przez statut.

 Charakterystyka Dyrektora Poradni Psychologiczni- Pedagogicznej w Opatówku:

Mgr Daria Jurek- jest filologiem polskim- UAM filia Kalisz, logopedą, oligofrenopedagogiem, staż pracy 17 lat, na stanowisku wicedyrektora 3 lata. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu logopedii:

 • Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy cz. I i cz. II – szkolenie Fundacji ORANGE we współpracy z Medycznym Centrum Audiofonologii w Brukseli,
 • symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania: warsztaty logopedyczne prowadzone przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską,
 • kurs Rozwiązania metodyczne pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym kształcenie umiejętności tworzenia indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych organizowany przez Ośrodek Dokształcenia Nauczycieli w Kaliszu,
 • Opóźniony rozwój mowy, w poszukiwaniu diagnozy i dróg terapii, szkolenie organizowane przez Centrum Doskonalenia Edukacyjnego w Kaliszu, prowadząca dr Justyna Leszka,
 • szkolenie Podstawy terapii behawioralnej – praca z dziećmi przejawiającymi zachowania trudne/niepożądane – organizowane przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Interlis,
 • szkolenie Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, prowadząca dr Marta Korendo,
 • warsztaty Metody badania zagrożenia dysleksją, prowadząca prof. Dr hab. Jagoda Cieszyńska,
 • warsztaty praktyczne Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadząca dr Katarzyna Sedivy, prywatnie żona, matka dwóch synów-Bartłomieja i Adama.

 

Tekst: W.Przybylska

Fot: M. Woźniak

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie