Zapraszamy na Konkurs fotograficzny "Tajemnice przyrody Wielkopolski"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2017

Po raz kolejny Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej wraz z Powiatem Kaliskim zaprasza wszystkich fotografów i amatorów fotografii do udziału w przyrodniczym konkursie fotograficznym. Tym razem odbywał się on będzie pod hasłem „Tajemnice przyrody Wielkopolski”. Patronat nad konkursem objął Starosta Kaliski Krzysztof Nosal. 

Projekt „DZIAŁANIA EDUKACYJNE UPOWSZECHNIAJĄCE ZACHOWANIA PRZYJAZNE ŚRODOWISKU pn. „TAJEMNICE PRZYRODY WIELKOPOLSKI” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO-KONKURSY, PUBLIKACJA I AKCJA ROZWIESZANIA BUDEK dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  http://www.wfosgw.poznan.pl/

 

 

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej już po raz szósty, ale w tym roku w ramach projektu pn. „Działania edukacyjne upowszechniające zachowania przyjazne środowisku” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Patronat objął Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

-Bardzo się cieszę, że i w tym roku udało się Stowarzyszeniu pozyskać fundusze w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. To co jest najważniejsze to edukacja ekologiczna, która jest realizowana przez ponad 5 lat przez Stowarzyszenie we współpracy z Powiatem Kaliskim. Co cieszy i efekty tego widać na terenie Wielkopolski i w naszym powiecie kaliskim. Powstał punkt edukacyjny przy Szkole Podstawowej w Brzezinach, w Nędzerzewie, mamy trasy rowerowe oznaczone m.in. Natura 2000 i Rezerwaty przyrody, a albumy, które za każdym razem mam okazję wręczać naszym np. partnerom zagranicznym, zachwycają swoim pięknem i są doskonała pamiątką. Dlatego warto zgłaszać się do konkursu i mieć potem w domowej bibliotece taką doskonałą pamiątkę- mówi Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

W tym roku album będzie miał dodatkowo niezwykłą wartość, bo poświęcony będzie pamięci znanego fotografa pochodzącego z Opatówka - Waldemara Rabiegi, który zmarł we wrześniu br.

-To niezwykły człowiek i jego sztukę fotograficzną nie sposób oceniać. Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej było związane z Panem Waldemarem dzięki jego niezwykłej pasji fotografowania. Co roku jego zdjęcia pojawiały się w naszych albumach, ostatnio jego choroba uniemożliwiła nam szerszą współpracę, ale zawsze był takim dobrym duchem wydawanych przez nas publikacji. I właśnie tę 6 edycję chcemy poświęcić jego pamięci i wydać jego ostatnie wykonane zdjęcia przyrodnicze, które pozyskamy dzięki uprzejmości syna pana Waldemara- mówi Wioletta Przybylska prezes Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, dyrektor Wydziały Promocji Informacji i Obsługi Rady Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

W ramach podsumowania wcześniejszych konkursów fotograficznych została wydana już seria pięciu albumów przyrodniczych pn. „Skarby Wielkopolski, „Ukryte bogactwo rezerwatów przyrody”, „Cuda Natury w Wielkopolsce” „Wielkopolska z lotu ptaka”  oraz „Bogactwo lasów Wielkopolski”.  Tegoroczny konkurs skierowany jest do mieszkańców Wielkopolski, ma charakter otwarty i udział w nim jest bezpłatny.

Fotografie mają ukazać bogactwo przyrodnicze lasów Wielkopolski, a zwłaszcza bogate gatunki zwierząt występujących na jego terenie. Zdjęcia konkursowe mogą przedstawiać zarówno florę jak i faunę oraz wyjątkowe, bogate i różnorodne przyrodniczo krajobrazy lasów województwa. Organizatorzy w ramach konkursu chcą stworzyć album będący prawdziwą i barwną opowieścią m.in. o ciekawych gatunkach zwierząt, połączoną z pasją ich poznawania i przygodą poszukiwania. W konkursie można przedstawiać np. rzadkie gatunki żyjące w leśnych kryjówkach. Dzięki temu sami uczestnicy obserwując zwierzęta lasów, parków narodowych czy puszczy będą mogli poznać ich zwyczaje, a także ich środowisko życia.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

„Tajemnice flory Wielkopolski” „Tajemnice fauny Wielkopolski”.

Do zdjęć należy dołączyć opis zawierający: imię i nazwisko autora oraz dokładny opis tego co przedstawia fotografia oraz należy podać datę zrobienia fotografii.

W przedstawionych pracach oceniana będzie kreatywność autora, nowatorstwo i sposób ukazania bogactwa przyrody Wielkopolski.

Z najlepszych prac, które spłyną do organizatorów konkursu wydany zostanie album „Tajemnice przyrody Wielkopolski”, w którym znajdą się najpiękniejsze fotografie różnych gatunków zwierząt oraz leśnych miejsc, najbardziej malowniczych przyrodniczych zakątków Wielkopolski.

Album będzie stanowił źródło edukacji o lasach znajdujących się na terenie Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem fauny i flory jaką można tam spotkać. Będzie przygotowany merytoryczny wstęp w albumie opracowany przy współpracy pracowników Lasów Państwowych mówiący o konkretnych gatunkach zwierząt najczęściej spotykanych w lasach Wielkopolski. Rozległe lasy stanowią ostoję dla licznych jeleni, saren i dzików i wielu gatunków ptaków oraz kręgowców i pajęczaków . Zwierzęta lasów Wielkopolski będą opisane wraz z ich zwyczajami, ochroną, dokarmianiem. Publikacja będzie mieć wpływ na wzrost świadomości i rozwój postaw ekologicznych w naszym regionie, będzie stanowiła cenne źródło informacji.

Prace będą oceniane anonimowo przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów szkolnych.

 

 

 

Tekst/ Foto W.Przybylska

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie