Dotacja na zakup i montaż m.in. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasą.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 października 2017

W związku z prowadzonymi przez Powiat Kaliski działaniami wspierającymi wykorzystanie czystej odnawialnej energii, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że od dnia 16 października 2017 roku rozpoczyna się nabór wniosków w ramach programu PROSUMENT na który można otrzymać nawet 30% dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

 

 

W nowym programie Prosument, wdrażanym przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) na podstawie umowy z NFOŚiGW, finansowaniem może być objęte do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji na zakup i montaż m.in. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasą.

 

Oferta skierowana jest do:

- osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym,

- wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

 

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:

a) prawo własności (w tym współwłasność),

b) użytkowanie wieczyste,

c) spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego.

Przez budynek mieszkalny, w tym wielorodzinny, należy rozumieć, istniejący lub będący w budowie, budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

 

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

a) małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych:

- źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

- pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

- kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

- systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,

- małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

- mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

b) instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła, wymienione powyżej, przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

 

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:

- więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub

- więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

 

Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” na stronie www.nfosigw.gov.pl.

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak tel. 62 501-42-88