Moda na gotowanie na kaliskiej uczelni

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem "Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia" odbyła się na kaliskim Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym UAM w Poznaniu. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi różnych uczelni z całej Polski, którzy poruszali tematy m.in. związane z wizerunkiem jedzenia, sztuką kulinarną, tradycjami kulinarnymi, turystyką kulinarną a także leczniczym zastosowaniem żywności.

Konferencję uroczyście otworzyli prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiweicz Dziekan WP-A UAM oraz Jan Adam Kłysz Wicestarosta Kaliski. Celem głównym konferencji było zwrócenie uwagi na zjawisko wykorzystywania jedzenia oraz wszelkich zachowań kulinarnych i towarzyszących im deklaracji kulturowych, które są wykorzystywane w procesach autokreacji, a także prześledzenie roli, jaką w tym procesie odgrywają media.

Organizatorami wydarzenia był Zakład Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej oraz Zakład Ochrony Dóbr Kultury i Komunikacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Kaliskiego, Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów oraz Uniwersyteckiego Stowarzyszenia na rzecz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu Artem Docendi.

 

Info/foto: Marta Wolarz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie