XLI Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 30 listopada 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2017

Zawiadamiam, że XLI Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku  o godz. 10.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad XLI sesji

Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 30 listopada 2017 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 października 2017 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Opatówku wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka  w Opatówku, ul. Parkowa 1,

b) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej  w Opatówku wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka  w Opatówku, ul. Parkowa 1,

c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Liskowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, ul. Twórców Liskowa 1,

d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Liskowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, ul. Twórców Liskowa 1,

e) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,

f) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2017 – 2023.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

Mieczysław Łuczak

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Galeria

  • Powiększ zdjęcie