Terminy posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego przed XLI Sesją Rady Powiatu Kaliskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2017

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XLI sesją Rady Powiatu Kaliskiego.

I. Komisja oświaty i zdrowia:

w dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego    w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Opatówku wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, ul. Parkowa 1.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opatówku wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, ul. Parkowa 1.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 1 w Liskowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, ul. Twórców Liskowa 1.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Liskowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie, ul. Twórców Liskowa 1,
 9. Zapoznanie się  z informacją dotyczącą realizacji programu stypendialnego.
 10. Zapoznanie się  z informacją dotyczącą realizacji programu ochrony zabytków.
 11. Zapoznanie się  z działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku.
 12. Zapoznanie się z problematyką rodzin zastępczych na terenie powiatu kaliskiego, Domu Dziecka w Liskowie, Rodzinnego Domu Dziecka w Opatówku oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Brzezinach.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja rewizyjna:

w dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego    w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026.
 5. Rozpatrzenie skargi - uchwała Rady Powiatu Kaliskiego Nr XL/449/2017 z dnia 27 października 2017 r.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja bezpieczeństwa publicznego:

w dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 13.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego    w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia

IV. Komisja strategii rozwoju powiatu, promocji i współpracy międzynarodowej:    

w dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 14.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego    w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

V. Komisja organizacyjno - statutowa:

w dniu 29 listopada 2017 roku (środa) o godz. 11.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego    w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

VI. Komisja rolnictwa i infrastruktury:

w dniu 29 listopada 2017 roku (środa) o godz. 11.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego    w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026.
 5. Zapoznanie się z informacją KRUS na temat działalności placówki terenowej w Kaliszu.
 6. Zapoznanie się z zasadami likwidacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego na rok 2017.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

VII. Komisja budżetu:                    

w dniu 29 listopada 2017 roku (środa) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego    w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2017 – 2023.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie