XLIII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 29 grudnia 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2017

Zawiadamiam, że XLIII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego, odbędzie się  29 grudnia 2017 roku  o godz. 9.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad XLIII  sesji

Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 29 grudnia 2017 roku

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie nadania Medalu „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”,

b) w sprawie planu pracy Komisji bezpieczeństwa publicznego na 2018 rok,

c) w sprawie planu pracy Komisji budżetu na 2018 rok,

d) w sprawie planu pracy Komisji  rolnictwa i infrastruktury na 2018 rok,

e) w sprawie planu pracy Komisji oświaty i zdrowia na 2018 rok,

f) w sprawie planu pracy Komisji strategii rozwoju powiatu, promocji i współpracy międzynarodowej na 2018 rok,

g) w sprawie planu pracy Komisji organizacyjno - statutowej na 2018 rok,

h) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji rewizyjnej  na 2018 rok.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026:

a) odczytanie Uchwały Nr SO-0957/6/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 listopada 2017 r.  w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kaliskiego;

b) dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018-2026;

c) odczytanie opinii Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego;

d) głosowanie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi;

b) odczytanie Uchwały Nr SO-0952/6/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na 2018 rok;

 c) odczytanie Uchwały Nr SO-0951/57/D/3/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 listopada 2017 r.  w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kaliskiego w 2018 roku;

 d) odczytanie opinii Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego;

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na rok 2018  z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi;

f) głosowanie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Mieczysław Łuczak

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie