Nadano Medal "Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2018

Podczas XLIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego, która odbyła się w czwartek, 28 grudnia 2017 r. w kaliskim starostwie Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania Medalu „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”.

Radni jednogłośnie zdecydowali o nadaniu Medalu "Zasłużony dla Powiatu Kaliskiemu" dla:

Aleksandra Tomalaka – w uznaniu i podziękowaniu za godną naśladowania postawę społeczną a także za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju powiatu kaliskiego, szczególnie w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej i samorządowej,

- Fundacji Dzieciom „Pomagaj” – w uznaniu i podziękowaniu za promocję Powiatu Kaliskiego poprzez swoją działalność oraz za organizację życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  i działalność na rzecz ich rozwoju,

- Wiejskiego Stowarzyszenia Działającego Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem Łatwiej" - w uznaniu za działalność na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych i tworzenia warunków do aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Medale zostaną uroczyście wręczone w dniu 20 stycznia 2018 roku w Liskowie, podczas Święta Powiatu Kaliskiego.

Na Sesji, również  jednogłośnie, uchwalono rekordowy budżet Powiatu Kaliskiego na 2018 rok, zaplanowane dochody opiewają na kwotę  80 410 226,01 zł.  a wydatki wynoszą 91 703 565,12 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 11 293 339,11 zł. sfinansowany zostanie przychodami z zaciąganych kredytów i nadwyżki z lat ubiegłych. Projekt budżetu Powiatu Kaliskiego na 2018 rok a także  projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata  2018 - 2026 otrzymały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przedmiotem obrad czwartkowej sesji było ogółem 12 uchwał,  Radni przyjęli również plany pracy poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego na 2018 rok.

 

Info: M. Wolarz

Foto: W. Przybylska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie