Wielkopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pod patronatem Starosty Kaliskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2018

W dniu 26 marca 2018 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu odbył się finał I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, podczas którego finaliści przedstawiali własne projekty w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. Piąte miejsce w finale zajęła Weronika Majchrzak - uczennica Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.

Pierwszą laureatką i zdobywczynią głównej nagrody - indeksu na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Bankowej, została Alicja Glinkowska uczennica Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Jej projekt dotyczył przeprowadzenia szkoleń wśród mieszkańców Gminy Kostrzyn z pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora zewnętrznego AED. W Urzędzie Miejskim Kostrzyna został zainstalowany pierwszy publiczny tego typu sprzęt, jednakże mieszkańcy nie wiedzieli, jak nim należy się obsługiwać. Laureatka wspólnie z OSP z Kostrzyna przeprowadziła szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, na których oprócz zasad użycia defibrylatora zewnętrznego AED poruszane były różne zagadnienia takie jak: resuscytacja bez AED, pozycja (boczna ustalona, czterokończynowa) zadławienia zarówno u osób dorosłych jak i dzieci. Dodatkowo Burmistrz Kostrzyna zakupił dla gminy defibrylator treningowy, który podniósł poziom szkolenia, umożliwiając chętnym osobom wzięcie udziału w symulowanej akcji i użycie owego sprzętu w praktyce.

Kalisz i powiat kaliski reprezentowały cztery uczennice, które zakwalifikowały się do finału. Najwyższe V miejsce zajęła Weronika Majchrzak uczennica Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, której projekt dotyczył uświadomienia rówieśnikom czym jest czad, skąd się bierze i dlaczego jest niebezpieczny. Omówiła również do czego służą czujniki tlenku węgla i dymu, jak działają, gdzie i ile czujników należy założyć, jak o nie dbać i jak zachowywać się podczas sygnalizacji alarmu. Spotkania szkoleniowe zakończone były przeprowadzeniem quizu sony buzz gdzie zadaniem uczestników było odpowiedzieć poprawnie na jak największą liczbę pytań. Podczas gry pojawiały się pytania które zwiększały wiedzę uczestników. Nagrodami w konkursie były czujniki tlenku węgla ufundowane przez Starostę Kaliskiego. Zabawa z wykorzystaniem systemu quiz-owego okazała się bardzo atrakcyjna i innowacyjnym utrwalaniem niezwykle ważnej wiedzy uczestnikom spotkania.

Najlepszą kaliszanką okazała się Dagmara Koniak uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu, która zajęła XI lokatę. Autorski projekt był zatytułowany „Pasy dla Asnyka” a celem było poprawienie bezpieczeństwa poprzez utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych przy szkole. W tym zakresie uczennica przeprowadziła rozmowy z mieszkańcami ulicy Grodzkiej jak i uczniami ze swojej szkoły uzyskując informację, iż brak wyznaczonego przejścia dla pieszych stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych, zwłaszcza uczniów wychodzących ze szkoły. Dla uświadomienia jak ważnym niebezpieczeństwem jest przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, za zgodą dyrekcji szkoły zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne które miały charakter pogadanki. Ponadto w ramach projektu zwrócono się do MZDiK o rozpatrzenie możliwości umiejscowienia przedmiotowego przejścia dla pieszych.

Kolejna kaliszanka to Kinga Jamroziak, uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Generała Mieczysława Smorawińskiego w Kaliszu która uplasowała się na XII miejscu. Jej projekt miał na celu wskazanie poziomu wiedzy na temat smogu. W tym zamierzeniu wśród uczniów szkoły przeprowadziła ankietę, z której wynikało, iż rówieśnicy doskonale orientują się w zakresie wiedzy na temat smogu a ponadto potrafią zapobiegać jego powstawaniu. Uczennica przeprowadziła również ankietę wśród osób dorosłych z której analizy wynikało, że ta część respondentów mniej interesuje się kwestiami dotyczącymi zanieczyszczania środowiska. Ponadto ankieterzy nie potrafili wskazać instytucji odpowiedzialnych za walkę ze smogiem. Uczennica przeprowadziła również lekcje wychowawcze z rówieśnikami w formie dyskusji oraz zorganizowała konkurs na plakat przedstawiający w ciekawy sposób podstawowe informacje o bezpieczeństwie ekologicznym. Opracowała również ulotkę i broszurę na temat smogu a o pomoc w dystrybucji poprosiła Przewodniczącego Rady Osiedla Tyniec. Również zwróciła się do Proboszcza o umieszczenie broszur w gablocie ogłoszeń parafialnych. Na podsumowanie swojego projektu zorganizowała debatę uczniowską na temat smogu zapraszając na nią przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Rady Osiedla. Wnioski z debaty zostały przekazane władzom miasta.

Miejsce XIII zajęła Wiktoria Kurzeja z III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Uczennica przygotowała pracę pt. „Rewitalizacja Plantów Miejskich w Kaliszu”. Pomysł zrodził się po przeprowadzeniu rozmów z uczniami i lokalną społecznością a także z własnego doświadczenia. Licealistka uważa, iż jest to miejsce niebezpieczne dla osób z nich korzystających. W projekcie tym zwróciła uwagę na drzewa i krzewy tam rosnące, które należałoby przyciąć i uformować, aby nie ograniczały widoczności. Kolejnymi pomysłami były: ustawienie wydajniejszego oświetlenia, zwiększenie ilości patroli Straży Miejskiej i Policji w tym rejonie, zamontowanie kamer w miejscach newralgicznych, dzięki którym byłby zwiększony nadzór na całe Planty. Analizując zgromadzone dane udostępnione przez Straż Miejską Kalisza oraz Komendę Miejską Policji w Kaliszu uczestniczka olimpiady zaakcentowała, iż na terenie Plant Miejskich w Kaliszu występują różnego rodzaju zagrożenia. W związku z przedstawionym projektem rewitalizacja wskazanego terenu okazała się być konieczna i została pozytywnie zaakceptowana przez wiceprzewodniczącego Rady Osiedla „Śródmieście I”.

Wszyscy finaliści Olimpiady jak i ich opiekunowie otrzymali nagrody i upominki. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych pomysłowych inicjatyw przyczyniających się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego w swojej bliskiej okolicy.

Szczególne podziękowania kierujemy dla włodarzy miast, gmin i powiatów, którzy objęli przedsięwzięcie patronatem honorowym a także właścicielom firm, którzy czynnie włączyli się w organizację i ufundowali atrakcyjne nagrody dla wszystkich finalistów.

Info/foto: Straż Miejska w Kaliszu

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie