XLVI Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 12 kwietnia 2018 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2018

Zawiadamiam, że XLVI Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku  o godz. 14.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad XLVI sesji

Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 12 kwietnia 2018 roku

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22 marca 2018 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu za rok 2017,

b) w sprawie określenia „Warunków i trybu udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego”,

c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                       Mieczysław Łuczak

                                                                                                 Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Galeria

  • Powiększ zdjęcie