Terminy posiedzeń Komisji przed XLVI Sesją Rady Powiatu Kaliskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2018

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XLVI sesją Rady Powiatu Kaliskiego.

 I. Komisja oświaty i zdrowia:

w dniu 12 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 12.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu za rok 2017.

 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia „Warunków i trybu udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego”.

 5. Sprawy bieżące.

 6. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja budżetu:

w dniu 12 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia „Warunków i trybu udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego”,

          4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie