Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego dofinansowane ze środków WFOSIGW w Poznaniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 kwietnia 2018

Informujemy, że przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego” realizowane w 2017 roku, zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w kwocie 190.950,69 zł (słownie zł: sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 69/100).

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano dwa zadania:

-        Zadanie 1: odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,
-        Zadania 2: demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Realizacja przedsięwzięcia obejmowała nieruchomości zlokalizowane na terenie Powiatu Kaliskiego należące lub będące w zarządzie:

1)      osób fizycznych,
2)      wspólnot mieszkaniowych,
3)      przedsiębiorców,
4)      jednostek sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorządowych osób prawnych.

www.wfosgw.poznan.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie WFOŚ

    WFOŚ