UWAGA - Zmiana godziny XLVII sesji Rady Powiatu Kaliskiego i posiedzeń Komisji stałych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2018

Zawiadamiam, że XLVII sesja Rady Powiatu Kaliskiego rozpocznie się o godzinie 09.00. Zmianie uległy również godziny posiedzeń Komisji stałych. Posiedzenie Komisji oświaty i zdrowia rozpocznie się o godzinie 08.00, natomiast Komisji budżetu o godzinie 08.30. XLVII sesja Rady Powiatu Kaliskiego i Posiedzenia Komisji stałych odbędą się we wcześniej zaplanowanym terminie - 11 maja 2018r. (piątek) w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu przy ul. Plac Św. Józefa 5.

XLVII sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 11 maja 2018 roku o godz. 09.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

 Porządek obrad XLVII sesji Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 11 maja 2018 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kaliskim za 2017 rok,

b) w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Kaliskiego,

c) w sprawie zmian w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla Sprawców Przemocy w Rodzinie,

d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie obrad.

Mieczysław Łuczak

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

 

 

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XLVII sesją Rady Powiatu Kaliskiego.

I. Komisja oświaty i zdrowia:

w dniu 11 maja 2018 roku (piątek) o godz. 08.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kaliskim za 2017 rok.

 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Kaliskiego.

 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmian w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla Sprawców Przemocy w Rodzinie.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie posiedzenia.

 II. Komisja budżetu:

w dniu 11 maja 2018 roku (piątek) o godz. 08.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kaliskim za 2017 rok.

 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Kaliskiego.

 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026.

 7. Sprawy bieżące.

 8. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie