Lotniczy zabieg ochronny na trenie Nadleśnictwa Kalisz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2018

Nadleśnictwo Kalisz informuje, że w związku z masowym występowaniem owadów, uznawanych za szkodniki pierwotne sosny, tj. brudnicy mniszki, barczatki sosnówki i strzygoni choinówki, w dniach 16.05-20.06.2018 r. na terenie Nadleśnictwa Kalisz przeprowadzony zostanie lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych.

Do zabiegu zakwalifikowane zostały następujące drzewostany:

  1. Leśnictwo Kazala (oddziały: 18-63) – Gmina Mycielin, okolice miejscowości: Teodorów, Kazala Stara, Mycielin, Korzeniew, Słuszków, Stropieszyn,
  2. Leśnictwo Orla Góra (oddziały: 64-68, 72-74) – Gmina Ceków–Kolonia, okolice miejscowości: Gostynie, Ceków i Nowe Prażuchy,
  3. Leśnictwo Brzeziny (oddziały: 353-354, 357-358) – Gmina Brzeziny, okolice miejscowości: Kolonia Przystajnia, Świerczyna, Brzeziny.

Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu środka DIMILIN 480 SC.

W dniach 16.05-20.06.2018 r., zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisz nr 25 z dnia 14.05.2018 r., wprowadzony został zakaz wstępu do lasu w wymienionych wyżej lokalizacjach (podstawa prawna: Ustawa o lasach z 28.09.1991 art. 26 ust. 3 pkt. 3; Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.)

Lasy objęte okresowym zakazem wstępu do lasu oznaczone zostały żółtymi tablicami informacyjnymi „ZAKAZ WSTĘPU" wraz ze wskazaniem: przyczyny i terminu obowiązywania zakazu, nazwy środka chemicznego wykorzystywanego podczas zabiegu, okresu karencji i prewencji oraz danych zarządcy terenu.

 

 Żródło: Nadleśnictwo Kalisz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Lasy Państwowe

    Lasy Państwowe