XLVIII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 18 czerwca 2018 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2018

Zawiadamiam, że XLVIII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 roku  o godz. 14.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad XLVIII sesji

Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 18 czerwca 2018 roku

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 11 maja 2018 r

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2017 rok,

b) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2017 rok,

c) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu

Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Gminą Godziesze Wielkie,

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Gminą Opatówek,

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,

g) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Blizanów,

h) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Brzeziny,

i) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Ceków - Kolonia,

j) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Godziesze Wielkie,

k) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Koźminek,

l) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Lisków,

ł) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Mycielin,

m) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Opatówek,

n) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie   i Miastu Stawiszyn,

o) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Szczytniki,

p) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Żelazków,

r) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7.500.000,00 zł,

s) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

t) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,

u) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kaliskiego,

w) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

x) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

Mieczysław Łuczak

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Galeria

  • Powiększ zdjęcie