Terminy posiedzeń Komisji stałych RPK w dn. 15 czerwca 2018 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2018

Informacja o terminach i porządkach posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XLVIII sesją Rady Powiatu Kaliskiego.

I. Komisja oświaty i zdrowia:

w dniu 15 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 11.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

II. Komisja bezpieczeństwa publicznego:

w dniu 15 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 12.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego          w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Blizanów.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Brzeziny.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Ceków                - Kolonia.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Godziesze Wielkie.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Koźminek.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Lisków.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Mycielin.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Opatówek.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie i Miastu Stawiszyn.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Szczytniki.
 13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Żelazków.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie posiedzenia

 

III. Komisja rolnictwa i infrastruktury:

w dniu 15 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Gminą Godziesze Wielkie.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Gminą Opatówek.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

IV. Komisja budżetu:                      

w dniu 15 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Gminą Godziesze Wielkie.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Gminą Opatówek.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Blizanów.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Brzeziny.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Ceków - Kolonia.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Godziesze Wielkie.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Koźminek.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Lisków.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Mycielin.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Opatówek.
 13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie i Miastu Stawiszyn.
 14. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Szczytniki.
 15. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Żelazków.
 16. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7.500.000,00 zł.
 17. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kaliskiego.
 18. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 19. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 20. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Zamknięcie posiedzenia.

 

V. Komisja rewizyjna:                     

w dniu 15 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 13.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Starosty Kaliskiego – uchwała Nr XLV/501/2018 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji rewizyjnej zbadania skargi.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie