Nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa wielkopolskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2018

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nowego naboru wnioskówna zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa wielkopolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań w terminie od 19 czerwca 2018 r. w trybie ciągłym lub do wyczerpania alokacji środków w roku 2018.

Beneficjentami Programu są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – zaakceptowanej przez Ministra Środowiska.
Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 2 595 000,00 zł, w tym:

NFOŚiGW- 1 295 000,00 zł

WFOŚiGW- 1 300 000,00 zł

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu.

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

 

 

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-42-88

Galeria

  • Powiększ zdjęcie WFOŚiGW

    WFOŚiGW