Podpisano umowy z laureatami Konkursów "Pięknieje Wielkopolska Wieś" oraz " Nasza Wieś Naszą Wspólną Sprawą"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2018

Oficjalne podpisanie umów z beneficjentami konkursów "Pięknieje wielkopolska wieś" oraz "Nasza Wieś Naszą Wspólną Sprawą" odbyło się w poniedziałek 2 lipca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Dotacje uzyskało łącznie 17 podmiotów z terenu powiatu kaliskiego. Konkursy zostały zorganizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a w podpisywaniu umów uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś" odbywa się w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". Jego nadrzędnym celem jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectw, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości. Wnioski dotyczą przede wszystkim niewielkich projektów, związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniem dziedzictwa kulturowego i kultywowaniem tradycji lokalnych. W tym roku na realizację konkursowych wniosków w budżecie województwa wielkopolskiego zabezpieczono 3 250 000,00 złotych.

- W ramach cieszącego się dużą popularnością konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" podpiszemy dziś 10 umów. Drugi konkurs "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" był natomiast skierowany do stowarzyszeń, a w jego ramach podpiszemy dziś 7 umów. Może są to małe środki, ale za to bardzo dobrze wykorzystywane. Widzimy to od dawna w Wielkopolsce. Jesteśmy jednym z trzech regionów w kraju, które realizują ten program. Myślę, że na dziś jesteśmy jednak regionem, który na ten cel przeznacza najwięcej pieniędzy i który ten program rozwija. W programie mamy blisko 1900 sołectw ze 186 gmin - tłumaczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski.

Kapituła konkursowa wysoko oceniła projekty sołectw należących do Gmin powiatu kaliskiego. Łącznie dotacje przyznano bowiem 10 projektom przygotowanym przez sołectwa z gmin: Opatówek, Żelazków, Blizanów, Lisków, Stawiszyn, Szczytniki i Ceków-Kolonia.  Na realizację wszystkich zwycięskich wniosków zgłoszonych przez podmioty z naszego powiatu Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekaże łączną kwotę 207 935,00 złotych.

Podobne założenia towarzyszą drugiemu konkursowi "Nasza Wieś Naszą Wspólną Sprawą" , z którego beneficjentami również podpisano w poniedziałek umowy. W tym przypadku, organizatorzy postanowili przyznać dotacje finansowe siedmiu podmiotom z terenu powiatu kaliskiego. Ich łączna wartość to 69 tysięcy złotych. Wśród projektów, które otrzymają wsparcie finansowe znalazły się wnioski zgłoszone przez gminy: Lisków, Opatówek, Brzeziny i Blizanów.

- Ciesze się, że tak dużo podmiotów potrafi zabiegać o dodatkowe środki. To nie są może wielkie pieniądze, ale jeśli tych projektów jest kilkanaście to z tego już się robi pokaźna kwota. Szefowie samorządów często popisują umowy na wielkie pieniądze, i dobrze, bo dotyczą dużych zadań. Ale czasami Wy jako szefowie stowarzyszeń czy rad sołeckich wiecie, że nawet te małe pieniądze zainwestowane w jakimś małym zakątku również mogą dostarczyć wielkiej radości. Tych miejsc w powiecie jest zdecydowanie więcej i wciąż ich przybywa. Dzięki temu przez te wszystkie lata zmieniamy te nasze najmniejsze ojczyzny w waszych miejscowościach i wioskach - powiedział Starosta Kaliski, Krzysztof Nosal.

 

Projekty z terenu powiatu kaliskiego, które otrzymają dotację w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś":

Gmina Opatówek (Sołectwo Michałów Drugi) "Rodzinny relaks pod chmurką" - urządzenie placu zabaw przy kompleksie rekreacyjnym w Michałowie Drugim" - 20 000 złotych,

Gmina Żelazków (Sołectwo Żelazków) "Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Żelazków" - 30 000 złotych,

Gmina Blizanów (Sołectwo Rychnów) "Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni edukacyjno-muzycznej w miejscowści Rychnów" - 30 000 złotych,

Gmina Lisków (Sołectwo Lisków) "Rewitalizacja miejsca spotkań kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Lisków w celu zwiększenia aktywności mieszkańców" - 21 701 złotych,

Gmina Żelazków (Sołectwo Skarszew) "Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Skarszew" - 30 000 złotych,

Gmina Stawiszyn (Sołectwo Zbiersk-Cukrownia) "Nasza kolejka spowoduje, że sołctwo się wypromuje" - 12 440 złotych,

Gmina Szczytniki (Sołectwo Główczyn) "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont świetlicy wiejskiej we wsi Główczyn" - 30 000 złotych,

Gmina Stawiszyn (Sołectwo Pólko-Ostrówek) "Przy placu zabaw mobilizacja to sołectwa integracja" - 13 794 złotych,

Gmina Ceków-Kolonia (Sołectwo Kamień) "Remont łazienek w Wiejskim Domu Kultury w Kemieniu oraz zakup instrumentów dla orkiestry dętej" - 20 000 złotych,

Gmina Ceków-Kolonia (Sołectwo Przedzeń) "Remont kuchni i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Przedzeniu" - 24 000 złotych.

 

Projekty z terenu powiatu kaliskiego, które otrzymają dotację w ramach konkursu "Pięknieje":

Gmina Lisków (Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie) - Warsztaty kulinarne "Upieczone, zapisane do tradycji już dodane" - 9 946 złotych,

Gmina Opatówek (Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie II) "Pięknieje nam świetlica w Michałowie Drugim" - 10 000 złotych,

Gmina Brzeziny (Ochotnicza Straż Pożarna w Pieczyskach) - "Piknik rodzinny z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach" - 10 000 złotych,

Gmina Lisków (Prowincja Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej) "Plac zabaw miejscem spotkań i rekreacji przy Domu Zakonnym" - 10 000 złotych,

Gmina Blizanów (Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów) "Zespół wokalny Dynamitki w nowych strojach scenicznych" - 10 000 złotych,

Gmina Brzeziny (Ochotnicza Straż Pożarna w Dzięciołach  "Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Dzięciołach" - 8 948 złotych

Lisków (Parafia pw. Wszystkich Świętych w Liskowie) "Altana miejscem spotkań pokoleń" - etap 2 - 10 000 złotych


Info: Michał Marszałkowski

Foto: Michał Kraszkiewicz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie