Spotkanie Sołtysów Powiatu Kaliskiego w Opatówku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 września 2018

Coroczne Spotkanie Sołtysów Powiatu Kaliskiego odbyło się tradycyjnie w gościnnych progach Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku w minioną sobotę. Tym razem w roku 100 - lecie Odzyskania Niepodległości sołtysom towarzyszyła wystawa „Drogi do niepodległości”.  Organizatorem spotkania był Starosta Kaliski Krzysztof Nosal

 

Sołtysi podczas spotkania trzymali kompleksową widzę dotycząca rolnictwa i inwestycji w powiecie kaliskim. W panelu informacyjnym prelegenci zaprezentowali tematy związane z aktualną sytuacją w rolnictwie, możliwościami wsparcia obszarów wiejskich oraz działaniami prowadzonymi przez instytucje wspierające rolnictwo.

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal przedstawił inwestycje realizowane  w powiecie kaliskim, a zwłaszcza inwestycje w oświacie i kulturze, na które zostały pozyskane dofinansowania z zewnątrz.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski wyjaśnił na czym polega wspieranie obszarów wiejskich przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Tylko w ramach PROW 2014-2020 działania realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  złożono w sumie 2 735 wniosków, umów podpisano w sumie 1140, a wartość zakontraktowanych środków to o 370.518.712 zł

 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – limity dostępnych środków:

1)     Budowa lub modernizacja dróg lokalnych   30 000 000 EURO

2)     Gospodarka wodno-ściekowa  17 415 817 EURO

3)     Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów       2 509 120 EURO

4)     Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego  2 634 212 EURO

5)     Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne 4 064 526 EURO

6)     Kształtowanie przestrzeni publicznej 1 317 106 EURO

 

Z kolei o działaniach realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mówiła  Małgorzata Pietraszko – Banasiak – Zastępca Kierownika Biura Powiatowego ARIMR w Kaliszu wraz z Jarosławem Biedalakiem – Naczelnikiem Wydziału Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Zakończył się już nabór wniosków  o  udzielenie pomocy finansowej o charakterze  de minimis w rolnictwie na dostosowanie gospodarstw do programu bioasekuracji

Pomoc jest udzielana w formie refundacji wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym i nie będzie mogła przekroczyć 75% wydatków (w kolejnych latach 50%), w którym  utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia.

 na:

-   zakup mat dezynfekcyjnych,

-   zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,

-   zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,

-  zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych

-   Wnioski było można składać do 14.09.2018r.

-  W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Agencja prowadziła nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

-  Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, określane są corocznie do dnia 30 września, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

-  Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do BP ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

W Kaliskim Biurze powiatowym ARiMR złożono 627 wniosków

 

O działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej orz o skutkach suszy mówił Mieczysław Łuczak Przewodniczący Powiatowej Rady  Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu

 • Zwiększono kwotę pomocy –  z 900 mln zł do 1,5 mld złotych  w ramach budżetu
 • Na dzień 12.09.2018r. – 54 tys. gospodarstw w Wielkopolsce  poszkodowanych w wyniku suszy
 • Ponad 4 tys. gospodarstw w powiecie kaliskim
 • Niemal 30 tys ha – powierzchnia upraw w powiecie kaliskim objęta suszą
 • 33 mln zł – szacunkowa wartość strat w powiecie kaliskim

 

Spotkanie było doskonałą okazją do uhonorowania osób niezwykle zaangażowanych i oddanych pracy na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej. Podziękowania wręczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak dla Członków Powiatowej Rady Sołtysów:

- Tadeusza Maciejewskiego - prezesa powiatowej rady sołtysów,

- Józefa Olszewskiego– wiceprezesa rady – sołtysa gminnego Godziesz Wielkich

- Sławomira  Wróbla – wiceprezesa rady  – sołtysa gminnego Koźminka

- Antoniego Gryczyńskiego - skarbnika rady – sołtysa gminnego Opatówka

- Wiesława Wróbla – sekretarzowi rady – sołtysowi gminnemu Szczytnik

- Małgorzatę Jerz – członka rady- sołtysa gminnego Blizanowa

- Sławomira Kwaśniewskiego – członka rady- sołtysa gminnego Stawiszyna

- Andrzeja Hewińskiego – członkowi rady – sołtysowi gminnemu Brzezin

- Adama Rogalskiego – członka rady- sołtysa gminnego Cekowa Kolonii

 Gratulacje otrzymali również wszyscy sołtysi obecni na spotkaniu.

 

Tekst: W.Przybylska, Fot. D. Kubiak

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie