Terminy i porządki Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego przed LIII Sesją RPK

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2018

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed LIII sesją Rady Powiatu Kaliskiego.

I. Komisja oświaty i zdrowia                      

w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8.00   w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1.        Otwarcie posiedzenia.
 2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3.        Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kaliskiego za rok szkolny 2017/2018
 4.        Sprawy bieżące.
 5.        Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja organizacyjno - statutowa :               

w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, Gabinet Starosty

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja rolnictwa i infrastruktury

w dniu15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8.30  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1.        Otwarcie posiedzenia.
 2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3.        Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych.
 4.        Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Stawiszyn na przebudowę drogi gminnej w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
 5.        Sprawy bieżące.
 6.        Zamknięcie posiedzenia.

 

IV. Komisja budżetu:                      

w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1.        Otwarcie posiedzenia.
 2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3.        Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Stawiszyn na przebudowę drogi gminnej w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
 4.        Sprawy bieżące.
 5.        Zamknięcie posiedzenia.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie