Podsumowano 12 lat pracy samorządu powiatowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2018

W poniedziałek, 8 października, w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kaliszu odbyła się konferencja prasowa podsumowująca 12 lat pracy Samorządu Powiatowego. Władze Powiatu Kaliskiego przedstawiły przybyłym mediom przede wszystkim konkretne efekty pracy na przestrzeni trzech ostatnich kadencji, które upływały pod znakiem wielu inwestycji. Podczas spotkania z dziennikarzami, Powiat Kaliski reprezentowany był przez Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala, Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysława Łuczaka oraz Radnych Rady Powiatu Kaliskiego. W konferencji wzięła również udział Dyrektorka Domu Seniora "Bursztynowe Zacisze" w Liskowie, Katarzyna Paczesna.

Spotkanie z mediami rozpoczęło się od przemówienia Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego, Mieczysława Łuczaka, który wielokrotnie podkreślał zgodną pracę radnych, chwaląc ich za umiejętność merytorycznej współpracy, służącej dobru naszego powiatu.

- Jeden z dziennikarzy zapytał mnie kiedyś dlaczego u Was są takie nudne sesje rady i nic się na nich nie dzieje, nikt z nikim się nie kłóci. Praca w naszej Radzie jest bardzo merytoryczna i za to bardzo chcę podziękować wszystkim radnym. Przewodniczyć takiej Radzie to jest czysta przyjemność. Moim celem, który założyłem jeszcze przed rozpoczęciem tej kadencji było to, żeby być Przewodniczącym wszystkich radnych. I to myślę, że mi się udało. Nie było bowiem żadnych waśni i sporów. Każdy z tych Radnych chciał jak najlepiej dla Powiatu Kaliskiego – tłumaczył Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, Mieczysław Łuczak.

Powiat Kaliski mimo dość skromnych środków budżetowych stawia mocno na inwestycje w różnych dziedzinach. I mimo, że często samorząd powiatowy jest kojarzony z funkcją administracyjną to jednak Starosta Kaliski Krzysztof Nosal przekonywał, że Powiat Kaliski oprócz wypełniania tych zadań, skupia się również na bardzo aktywnym inwestowaniu. Szczególnie w zakresie przebudowy dróg. W samym tylko 2018 roku przeprowadzono inwestycje drogowe za kwotę ok. 30 mln złotych. Przebudowie poddano m.in. ciąg komunikacyjny dróg powiatowych Żydów, Borek, Chełmce, Porwity i drogi powiatowej w Wolicy. Oprócz tego przebudowano także drogi powiatowe: Morawin-Szadek, Pośrednik-Iwanowice-Sobiesęki Drugie, Brzeziny-Przystajnia, Brzeziny-Sobiesęki Drugie. - Jesteśmy tutaj już 12 lat. Oczywiście w Radzie Powiatu Kaliskiego były pewne zmiany, ale dość niewielkie. Jesteśmy zatem samorządem bardzo stabilnym. Obserwując te 3 kadencję widzimy konkretne liczby. Na inwestycje drogowe wydaliśmy ponad 120 milionów złotych, co umożliwiło przebudowę 370 kilometrów dróg. Wybudowaliśmy około 55 kilometrów chodzników, powstało 100 zatok i 10 "mini" rond. Najbardziej istotne jest to, że nie są to przypadkowe odcinki, bo każda z tych dróg łączy drogi wyższych kategorii. Dzięki szerokim inwestycjom wydatnie zwiększyło się bezpieczeństwo na drogach w naszym powiecie. Złożyliśmy także projekty, które obecnie znajdują się w fazie oceniania. Chodzi o odcinki Szulec-Oszczeklin, Koźminek-Cieszyków oraz o przebudowę drogi powiatowej nr 4581P od drogi krajowej nr 25 do miejscowości Dzierzbin. Jeśli przejdą pomyślną weryfikację to przebudujemy kolejne 25 kilometrów dróg za kwotę 25 mln złotych – powiedział Starosta Kaliski, Krzysztof Nosal.

Warto pamiętać, że Powiat Kaliski przeprowadzał także inwestycje dotyczące innych obszarów. W tym zakresie nie można pominąć licznie przeprowadzonych termomodernizacji, w tym m.in. skrzydała wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Tam właśnie mieści się Wydział Komunikacji, który w wyniku wykonanych prac zyskał nowe oblicze. Średnio przeprowadza się w nim 200 rejestracji pojazdów dziennie. - Nie samymi drogami powiat stoi. Wspólnie z Gminami Powiatu Kaliskiego przeprowadziliśmy szereg termomodernizacji obiektów. Jesteśmy jedynym powiatem w Polsce, który robi tego typu montaże finansowe w postaci konsorcjum. Żadna Gmina nie mogłaby samodzielnie skorzystać z dofinansowań. Dlatego zdecydowaliśmy się na takie działania. To doprowadziło do termomodernizacji 75 obiektów. Łączna kwota nakładów w tym zakresie wyniosła 33,5 miliona złotych. Te obiekty oczywiście zlokalizowane są na terenie całego naszego powiatu, ale także są wśród nich nasze budynki, jak np. skrzydło wschodnie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, przebudowane za kwotę 1,2 mln złotych – tłumaczył Krzysztof Nosal.

Przedsięwzięcia realizowane przez Powiat Kaliski wiązały się także z oświatą. Dotyczyły dwóch placówek prowadzonych przez samorząd powiatowy: Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku i Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie. - Prowadzimy dwie placówki. Jedną w Liskowie, a drugą w Opatówku. Tylko w tym roku ponad 2 miliony złotych zainwestowaliśmy w przebudowę i wyposażenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Opatówku. Dzięki temu doprowadziliśmy do termomodernizacji warsztatów oraz zakupu wyposażenia. Ponad 100 tysięcy złotych zostało przeznaczone na kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych. Jeszcze w poprzedniej kadencji ponad 1,7 miliona złotych przeznaczyliśmy na inwestycje w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie. Dzięki temu utworzyliśmy Regionalne Centrum Informacyjno-Doradcze Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie i doprowadziliśmy do modernizacji budynków administrowanych przez ZS nr 1 – mówił Starosta Kaliski.

Wraz z rozpoczęciem poprzedniego roku szkolnego otwarto kolejną instytucję powiatową. Mowa o Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku, która swoją pomocą obejmuje dzieci w wieku od 3 do 19 lat. W Ostrowie Kaliskim natomiast już ponad rok działa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z miejscami interwencyjnymi im. "Aniołów Stróżów". Wydatki poniesione na adaptację budynku, w której funkcjonuje placówka to ponad 1,2 mln złotych. - Poradnia w Opatówku cieszy się dużym zainteresowaniem. Do tej pory odnotowaliśmy prawie 900 zgłoszeń na badania. W przypadku Ostrowa Kaliskiego radość jest podwójna. Z jednej strony powstał nowy obiekt. Z drugiej strony, z przedsięwzięciem wiąże się też nowatorskie podejście. My kupiliśmy i wyremontowaliśmy ten obiekt i oddaliśmy w użytkowanie organizacji pozarządowej – Caritasowi Polska. I to jest kierunek, w którym powinna podążać tego typu współpraca – przyznał Krzysztof Nosal.

Innym przykładem współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie opieki społecznej jest otwarcie Domu Seniora "Bursztynowe Zacisze" w Liskowie. W jego wyniku utworzono 33 miejsca dla osób starszych, a pod koniec września br. zakończono drugi etap prac, co doprowadziło do powstania kolejnych 33 miejsc dla seniorów. To nie koniec inwestycji w tym obiekcie. Zaplanowano bowiem kolejny etap prac, które mają sprawić, że budynek w Liskowie łącznie będzie mógł zapewnić profesjonalną, całodobową opiekę 99 seniorom. - W Liskowie mieliśmy puste obiekty po Zespole Szkół nr 2, czyli byłej "Rachunkowości". W tym przypadku mogę się pochwalić, że wspólnie z fundacją "Z Godnością" udało nam się zagospodarować te pomieszczenia. To pokazuje, że często zadania z zakresu opieki społecznej można realizować lepiej i taniej we współpracy z innymi podmiotami – powiedział Starosta Kaliski.

Od samego postania Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, nasz Powiat bardzo aktywnie włączył się w działania realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ponad 2,4 mln złotych przeznaczono w latach 2018-2019 na ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego. W tym zakresie planowane jest m.in. adaptacja zabytkowej sali nr 1 w Starostwie Powiatowym w Kaliszu na cele kulturalno-wystawiennicze, zagospodarowanie terenu wokół budynku Starostwa i zakup windy, która ma być zamontowana w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Sztandarowy obiekt w Opatówku objęty będzie także remontem i zabezpieczeniem wschodniego skrzydła budynku oraz rewitalizacją i adaptacją na cele kulturalne skrzydła zachodniego budynku Muzeum. Te inwestycje będą kosztować prawie 3,5 mln złotych.

Pasjonatów aktywnego spędzania wolnego czasu ucieszy projekt pn. "Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych". Wartość tego przedsięwzięcia to prawie 12 mln złotych. Najważniejsze są jednak efekty. Ta inicjatywa doprowadzi do powstania 24 kilometrów dróg dla rowerów, a także 19 miejsc postojowych i naprawczych dla rowerów. Powiat Kaliski występuje w tym projekcie jako lider, a jego partnerami będą: Powiat Pleszewski, Miasto Kalisz, Gmina Blizanów i Gmina Opatówek.

 

Info: Michał Marszałkowski

Fot: Michał Kraszkiewicz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie