Terminy i porządki posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 9 listopada br.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2018

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w dniu 9 listopada br.

I. Komisja strategii rozwoju powiatu, promocji   i współpracy międzynarodowej:    

w dniu 09 listopada 2018 roku (piątek) o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu współpracy międzynarodowej Powiatu Kaliskiego za rok 2017.
 4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności klubów sportowych na terenie Powiatu Kaliskiego za rok 2017.
 5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą współpracy z organizacjami  pozarządowymi powiatu kaliskiego za rok 2017.
 6. Zapoznanie się z informacją o pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez  Powiat Kaliski za rok 2017.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji strategii rozwoju powiatu, promocji  i współpracy międzynarodowej za okres od 01.01.2018 r. do 09.11.2018 r.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja oświaty i zdrowia:       

w dniu 09 listopada 2018 roku (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego            w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie się z działalnością i problematyką Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim.
 4. Zapoznanie się z problematyką rodzin zastępczych na terenie powiatu kaliskiego, Domu Dziecka w Liskowie, Rodzinnego Domu Dziecka w Opatówku oraz Rodzinnego Domu Dziecka w Brzezinach.
 5. Zapoznanie z informacją dotyczącą realizacji ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za rok 2017.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji oświaty i zdrowia za okres od 01.01.2018 r. do 09.11.2018 r.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia. 

III. Komisja rewizyjna: 

w dniu 09 listopada 2018 roku (piątek) o godz. 10.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z kontroli nt. ”Kontrola skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym za I półrocze 2018 roku”.
 4. Przyjęcie protokołu z kontroli nt.” Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez Starostę, Wicestarostę, Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu na dzień 31 sierpnia 2018 rok”.
 5. Przyjęcie sprawozdaniaz działalności Komisji  rewizyjnej od dnia 1 stycznia 2018 roku  do dnia 9 listopada 2018 roku.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

IV. Komisja bezpieczeństwa publicznego:

w dniu 09 listopada 2018 roku (piątek) o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Analiza wykonania planu zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji bezpieczeństwa publicznego za okres od 01.01.2018 r. do 09.11.2018 r.
 5. Ocena stanu dróg powiatowych – posiedzenie wyjazdowe po terenie Powiatu Kaliskiego.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie