Terminy i porządki posiedzeń Komisji Stałych RPK w dniu 14 listopada 2018 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2018

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed LIV sesją Rady Powiatu Kaliskiego.

I. Komisja rolnictwa i infrastruktury:

w dniu 14 listopada 2018 roku (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej od miejscowości Kościele do granicy gmin Mycielin/Ceków Kolonia w miejscowości Stropieszyn.
 4. Zapoznanie się z informacją KRUS na temat działalności placówki terenowej w Kaliszu.
 5. Ocena stanu dróg powiatowych i realizacja bieżących inwestycji i remontów na drogach powiatowych.
 6. Zapoznanie się z wykonaniem planu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018.
 7. Zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności spółek wodnych na terenie Powiatu kaliskiego.
 8. Zapoznanie się z zasadami likwidacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego na rok 2018.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji rolnictwa i infrastruktury za okres od 01.01.2018 r. do 14.11.2018 r.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja budżetu:

w dniu 14 listopada 2018 roku (środa) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2018 – 2026.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji budżetu za okres od 01.01.2018 r. do 14.11.2018 r.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja organizacyjno - statutowa:

w dniu 14 listopada 2018 roku (środa) o godz. 13.45 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, Gabinet Starosty.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji organizacyjno - statutowej za okres od 01.01.2018 r. do 14.11.2018 r.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie