Wniosek na przebudowę drogi powiatowej z Koźminka do Cieszykowa na szczycie listy rankingowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2018

Powiat Kaliski na szczycie listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Tym razem wniosek na przebudowę 9,944 km drogi z Koźminka do Cieszykowa zdobył 27,33 punktów i znalazł się dzięki temu na drugim miejscu listy.

Powiat Kaliski znalazł się na II miejscu listy rankingowej uzyskując 27,33 punktów przyznanych przez komisję na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4617P na odcinku Koźminek - Cieszyków”.

Długość odcinka wynosi: 9,944 km

Wnioskowana kwota dofinansowania: 3.000.000,00 zł

Deklarowana kwota środków własnych: 5.967.870,70 zł

Wartość projektu  ogółem wynosi: 8.967.870,70 zł

Na pierwszym miejscu znajduje się Powiat leszczyński który uzyskał 28,25 punktów.

 

Zakres i cele projektu:

Zadanie obejmuję przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 4617P: Koźminek (od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW471) – Oszczeklin – Radliczyce – Cieszyków (do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4621P).

Inwestycja będzie realizowana na terenie gmin Koźminek i Szczytniki, a łączna długość planowanej do przebudowy drogi wynosi 9,944 km.

Planowany stan docelowy:

 • W ramach zadania planuje się zrealizować poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m. na całym projektowanym odcinku.

 • Wymianę konstrukcji jezdni w miejscach występowania przełomów a dodatkowo
  na odcinkach szczególnie zdewastowanych wykonanie nowej podbudowy.

 • Wykonanie na odcinkach warstwy wyrównawczej, a także położenie nowej warstwy ścieralnej na całej długości przebudowywanej drogi.

 • Wykonanie i uzupełnienie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego.

 • Odwodnienie drogi za pomocą rowu/rowów – o łącznej ich długości 8868 m.

 • Zaprojektowano również niweletę jezdni zbliżoną do osi istniejącej, z uwzględnieniem warstwy wyrównawczej i nowej warstwy ścieralnej o gr. 4 cm.

 • W celu poprawy bezpieczeństwa:

 • wykonanie remontu obiektu mostowego,

 • wykonanie oznakowania aktywnego lub sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów,

 • montaż radaru z tablicą o zmiennej treści (aktywną), informującą o prędkości ruchu pojazdów.

 

Foto: źródło - Google Maps

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie