Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2019

Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że WFOŚiGW w Poznaniu ogłosił wstrzymanie od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji programu priorytetowego Czyste powietrze oraz dostosowaniu systemów informatycznych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zmian w prawie powszechnie obowiązującym wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 roku poz. 2246).

Źródło: http://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenia-o-wstrzymaniu-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/

 

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:
pan Damian Michalak
tel. 62 501-42-88

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Czyste Powietrze

    Czyste Powietrze