Terminy i porządki posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 stycznia 2019

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed IV Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 30 stycznia 2019 roku.

I.Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 30 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2018 rok.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Organizacyjno - Statutowa:

w dniu 30 stycznia 2019 roku (środa) o godz.12.30  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 30 stycznia 2018 roku (środa) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu prowadzenia zadań publicznych z zakresu oświaty.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2019 r.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia w 2019 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie  przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2019 – 2023.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

IV. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 30 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zapoznanie się z Uchwałą Nr SO-0951/10/D/5/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kaliskiego.
 5. Zapoznanie się z Uchwałą Nr SO-0951/13/P/5/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kaliskiego.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu prowadzenia zadań publicznych z zakresu oświaty.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2019 r.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia w 2019 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019 – 2026
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie