Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 stycznia 2019

Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018.r., poz. 799 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu." ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza.

Nabór adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz podmiotów posiadających osobowość prawną, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2019.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu do dnia 01.03.2019 r. do godz. 15:00

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją wypełniania Wniosku".

 

Wzory wszystkich dokumentów:

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/nabor-wnioskow-na-przedsiewziecia-w-zakresie-efektywnosci-energetycznej-i-ochrony-powietrza/

Źródło: http://www.wfosgw.poznan.pl

 

Kontakt z pracownikiem Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji:

pan Damian Michalak

tel. 62 501-42-88

Galeria

  • Powiększ zdjęcie WFOŚiGW

    WFOŚiGW