Święto Powiatu Kaliskiego połączone z 20-leciem Samorządu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lutego 2019

To było niezwykłe święto mieszkańców powiatu kaliskiego, ludzi zasłużonych, przyjaciół i osobowości, które swoją codzienną pracą sprawiają, że nasz Powiat Kaliski pięknieje rozwija się i zachwyca swoich gości. To również święto samorządności i samorządowców, to w ich kontekście najczęstszym słowem, które padało to współpraca. Jesteśmy dumni z Powiatu Kaliskiego z jego rozwoju, o czym mówił Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz. Doceniamy prace naszych przedsiębiorców, którzy rozwijają nasz powiat gospodarczo- o czym mówił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal. Gratulujemy wszystkim odznaczonym.

Rada Powiatu Kaliskiego nadała:

-Zdzisławowi Gotfrydowi Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” za zasługi związane z kultywowaniem twórczości rzeźbiarskiej, promocję powiatu i rozwój Domu Pracy Twórczej w Brzezinach.

-Jerzemu Matuszewskiemu Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego, działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i promocję powiatu kaliskiego.

- Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Liskowie Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” za edukację dzieci, krzewienie tradycji patriotycznych i lokalnych wśród najmłodszych, kultywowanie pamięci lokalnych działaczy m.in. Ks. Wacława Blizińskiego.

Tytuł „Osobowość Powiatu” nadaje Zarząd Powiatu Kaliskiego osobom fizycznym, które przez swoje działania przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Powiatu Kaliskiego, a także do jego promocji w kraju i za granicą.

Zarząd Powiatu Kaliskiego nadał tytuł "Osobowość Powiatu" :

-Ks. Prałatowi Jackowi Plocie kustoszowi Narodowego Sanktuarium Św. Józefa tytuł Osobowość Powiatu Kaliskiego za wspieranie młodzieży z Mołdawii i zaangażowanie w organizację powiatowych obchodów 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

-Damianowi Papierskiemu kolarzowi Koźminianki Koźminek w uznaniu za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechnienia sportu oraz promocję powiatu w Polsce i poza granicami kraju.

-Wiktorowi Richterowi kolarzowi Koźminianki Koźminek w uznaniu za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechnienia sportu oraz promocje powiatu w Polsce i poza granicami kraju.

Tytułu Przyjaciel Powiatu Kaliskiego Zarząd Powiatu Kaliskiego nadał następującym osobom i instytucjom:

-Fundacji „Z Godnością” reprezentowanej przez Ewę i Łukasza Goździewiczów za profesjonalną opiekę nad osobami starszymi, wieloletnie prowadzenie Domu Seniora Bursztynowe zacisze w Liskowie oraz za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy.

-Dziekanowi Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu prof. UAM dr hab. Piotrowi Łuszczykiewiczowi w uznaniu za zaangażowanie i współpracę podczas organizacji Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

-Prodziekanowi ds. sztuki i współpracy międzynarodowej prof. UAM dr hab. Maciej Guźniczakowi w uznaniu za przygotowanie projektu logo Aglomeracyjnych obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

-Artystce i wykładowcy Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu Katarzynie Strojnej – Bigorze w uznaniu za interpretację poezji podczas powiatowych obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

-Artyście i wykładowcy Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu Adamowi Michalakowi w uznaniu za przygotowanie artystyczne cyklu koncertów w ramach Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

-Artyście i wykładowcy Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu Erykowi Szolcowi w uznaniu za przygotowanie artystyczne cyklu koncertów w ramach Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

-Szkole Artystyczno -Muzycznej „FortePiano” w Zbiersku w uznaniu za edukację muzyczną dzieci i młodzieży oraz rozwijanie pasji muzycznych wśród mieszkańców gminy Stawiszyn i powiatu kaliskiego.

-Grupie „Stawiszynianki” za zaangażowanie w promocję tradycji ludowej ziemi kaliskiej oraz uświetnianie wielu wydarzeń kulturalnych oraz społecznych na terenie powiatu kaliskiego.

-Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko- Ostrowska za zasługi w działalności na rzecz rozwoju Samorządów w ramach Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej.

- Stowarzyszeniu Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy i rozwój kulturalny powiatu oraz promocję działalności charytatywnej.

Oprawę muzyczną wdarzenia przygotowała Miejsko- Gminna Orkiestra Dęta w Stawiszynie, Grupa Stawiszynianki, Zespół Folklorystyczny Kalina, natomist koncert jubileuszowy przygotowali tenorzy nowej generacji TRE VOCI.

 

Tekst: W.Przybylska

Fot. P. Przybylski 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie