Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2019

W związku z  trwającymi w Narodowym Instytucie Wolności  - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przygotowaniami do wdrożenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, w lutym bieżącego roku zostaną ogłoszone otwarte konkursy dotacyjne  w ramach następujących priorytetów Programu:

  • Priorytet 1a   -   Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego;
  • Priorytet 3     -    Rozwój instytucjonalny lokalnych  organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;
  • Priorytet  4   -    Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich;
  • Priorytet  5   -   Wsparcie doraźne.

W związku z faktem, że PROO  jest  nowym  instrumentem wsparcia organizacji  społeczeństwa obywatelskiego konieczne jest  możliwie szerokie  informowanie nt działań, które mogą uzyskać  dofinansowanie w ramach Programu.

W dniu 21 lutego 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa wielkopolskiego,
w trakcie którego przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności  przedstawi:

  • założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich,
  • zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach,
  • praktyczne wskazówki, jak wypełniać wnioski o dotacje.

Miejsce spotkania Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18 , sala Herbowa budynek C, pierwsze piętro .

Czas spotkania  21 lutego 2019 rok, godzina 13.00 -15.00.

Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać pod numerem telefonu 61 8541279, lub na adres mailowy:  krupecka@ poznan.uw.gov.pl .

 

Info: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu