Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe spotkały się w Łaszkowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2019

Ponad 100 Członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu kaliskiego wzięło udział w konsultacjach regionalnych, które odbyły się w Hotelu Kristoff w Łaszkowie w środę 3 lutego br. Konsultacje związane były z nowelizacją ustawy o kołach gospodyń wiejskich, ich działalnością po rejestracji oraz zasadami prawidłowego rozliczenia dotacji.

Organizatorem spotkania była Andżelika Możdżanowska - Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W spotkaniu wzięli udział Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz, Radni Powiatu Małgorzata Banaś, Krzysztof Kubasik oraz Marta Milewska - Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Kaliszu, Iwona Wasik - Z-ca Naczelnika II US w Kaliszu, Rafał Nawrot Z-ca Naczelnika I US w Kaliszu, Magdalena Kranc - Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kaliszu oraz Katarzyna Wdowczyk – Pełnomocnik ds. KGW w ARMIR.

Aktualnie w kaliskiej ARiMR zarejestrowane są 72 Koła Gospodyń Wiejskich. Na spotkaniu zwracano uwagę, iż Koła Gospodyń Wiejskich, które uzyskały wpis do Krajowego Rejestru KGW mogą skorzystać z wielu rozwiązań  - dochody przeznaczone na działalność statutową:

- są zwolnione z podatku dochodowego,

- bez zobowiązań posiadania kasy fiskalnej,

- uproszczona ewidencja przychodów i kosztów,

- zwolnienie z podatku VAT,

- prowadzenie działalności gospodarczej,

- bezpłatna pomoc prawna.

KGW nie mają obowiązku składania do Urzędu Skarbowego zeznania CIT8  i załącznika CIT-8/0 w 2019 roku oraz nie muszą posiadać kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Konsultacje regionalne z Członkiniami KGW odbywają się w ramach akcji społecznej Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe, a wszelkie informacje na ten temat oraz materiały niezbędne do zarejestrowania koła oraz rozliczenia dotacji można znaleźć na stronie www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl

Info/foto: M. Wolarz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie