Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 marca 2019

Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem odbędzie się w dniu 08 marca 2019 roku (piatek) o godz. 13.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019 – 2026.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie