Informacja o planowanym naborze wniosków w zakresie programu "Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2019

Powiat kaliski informuje, iż od dnia 18 marca za pośrednictwem Urzędów Gmin odpowiednich ze względu na lokalizację budynków, z których pochodzą odpady zawierające azbest, planowany jest nabór wniosków na przedsięwzięcie w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na 2019 rok.

Akcja obejmuje odbiór, transport i unieszkodliwianie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest.
Po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Kaliskiego regulaminu naboru wniosków, zostanie on zamieszczony na stronie internetowej w celu zapoznania się z warunkami dofinansowania. Dostępny będzie również nowy formularz wniosku.