Kapela Ludowa „Brzeziny” – Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2019

Uchwałą  Nr XXXIX/438/2017 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 września 2017 r.  w sprawie nadania medalu  „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” nadano Medal Kapeli Ludowej „Brzeziny”.

Powstanie Kapeli Ludowej „Brzeziny” poprzedziło spotkanie grupy inicjatywnej muzykantów w 1977 r.- Józefa Więcława, Ignacego Focha, Mirosława Biernacika i Lucjana Dymarczyka. Na tym spotkaniu przy wspólnym muzykowaniu zrodziła się myśl zorganizowania kapeli ludowej. W wyniku tych ustaleń powierzono kierownictwo i organizacje zespołu Ignacemu Fochowi, ówczesnemu sekretarzowi Gminy Brzeziny. Kapela od chwili powstania działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach. Głównym atutem Kapeli Ludowej „Brzeziny” jest muzyka, którą wykonuje. Z racji tego, ze zespół reprezentuje folklor kalisko – sieradzki, członkowie kapeli grają na instrumentach występujących w tradycji obu regionów. Są to przede wszystkim skrzypce, bęben ze stalką, dwustrunowy bas kaliski i bardzo popularna w sieradzkim – harmonia guzikowa. Zespół w swoich zbiorach posiada wiele egzemplarzy tych instrumentów.

Kapela w swej 40- letniej działalności wiele razy reprezentowała Gminę Brzeziny, byłe Województwo Kaliskie oraz obecny Powiat Kaliski na uroczystościach państwowych i imprezach folklorystycznych w kraju i za granicą. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy udział w kolejnych Biesiadach i Estradach Folkloru Ziemi Kaliskiej, trzykrotny udział w Dożynkach Wielkopolskich, Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego wsi w Przytocznej, w III Międzywojewódzkich Konfrontacjach Kapel Ludowych z Ozorkowie, dwukrotny udział w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Poznaniu.

Kapela Ludowa „Brzeziny” brała również udział w wymianie kulturalnej reprezentując byłe Województwo Kaliskie w zaprzyjaźnionych miastach min. Stawropol – Rosja, Erfurt – Niemcy, Kamieniec Podolski – Ukraina, Heerhugowaard – Holandia, Hautomont – Francja, Tongeren- Belgia, Marienber – Niemcy.

W maju 2004 roku zespół uczestniczył z innymi zespołami i delegacją samorządu Powiatu Kaliskiego w uroczystościach związanych z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Zespół wielokrotnie był wyróżniany nagrodami i dyplomami, między innymi Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki oraz Wojewody Kaliskiego. Z okazji 25-lecia działalności zespołu najstarsi członkowie kapeli otrzymali odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury”. W 2003 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego nadał Kapeli Ludowej „Brzeziny” Odznakę Honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. W 2007 roku Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej z okazji 30-lecia działalności zespołu uhonorowało wszystkich muzyków odznaką „Za Zasługi Dla Rozwoju Powiatu Kaliskiego”. W 2008 roku najstarsi członkowie kapeli zostali wyróżnieni państwowymi odznaczeniami za pielęgnowanie tradycji i wartości ludowych. Złotym Krzyżem Zasługi został wówczas odznaczony niezapomniany Ignacy Foch. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: Józef Więcław, Leon Lewandowski i Józef Antczak.

Kapela Ludowa „Brzeziny” od pokoleń zrzesza w swoich szeregach miłośników gry na instrumentach. Kultywuje tradycje muzyczne i systematycznie podnosi poziom gry i wprowadza nowy repertuar. Kapela Ludowa „Brzeziny” kształtowała i kreowała kulturę Brzezin oraz wykształciła muzycznie pokolenie mieszkańców tej gminy.