Mieczysław Łuczak ponownie Przewodniczącym Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2019

Mieczysław Łuczak został ponownie wybrany na Przewodniczącego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kaliszu. W dniu 5 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Kaliszu odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej kaliskiej Rady Powiatowej WIR.

Podczas posiedzenia Piotr Walkowski – Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wręczył nominacje dla wszystkich Członków Rady na kadencję 2019 – 2023. Również władze Powiatu Kaliskiego w osobach Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Jan Adam Kłysz oraz Zbigniew Słodowy Wicestarosta Kaliski wręczyli specjalne listy gratulacyjne. Delegatem na Walne Zgromadzenie WIR wybrany został Roman Frątczak.

Gratuluję wszystkim Członkom Rady Powiatowej, zostaliście obdarzeni zaufaniem społecznym a swoją pracę będziecie wykonywać przez kolejne 4 lata. Przed Wami stoi wiele zadań, wiele problemów z jakimi boryka się każdy rolnik. Życzę przede wszystkim owocnej pracy na rzecz polepszenia jakości życia i pracy mieszkańców wsi – mówił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal

W skład Rady wchodzą 23 osoby wybrane w  wyborach, które odbyły się na terenie całego kraju w dniu 28 lipca. Aktualny skład Rady w Powiecie Kaliskim:

1 . Roman Frątczak - Gmina Blizanów

2 . Krzysztof Rzeżniczak - Gmina Blizanów

3 . Grażyna Misiak - Gmina Brzeziny

4 . Marian Zadłużny - Gmina Brzeziny

5 . Małgorzata Jaworska - Gmina Ceków Kolonia

6 . Adam Rogalski - Gmina Ceków Kolonia

7 . Ryszard Kacperkiewicz - Gmina Godziesze Wielkie

8 . Łukasz Tęsiorowski - Gmina Godziesze Wielkie

9 . Roman Różalski - Gmina Kalisz Miasto

10 . Krzysztof Chwiłkowski - Gmina Koźminek

11 . Grzegorz Poniatowski - Gmina Koźminek

12 . Paulina Grala - Gmina Lisków

13 . Jan Pawlak - Gmina Lisków

14 . Karol Rymarczyk - Gmina Mycielin

15 . Halina Szymańska - Gmina Mycielin

16 . Marek Jakubek - Gmina Opatówek

17 . Mieczysław Łuczak - Gmina Opatówek

18 . Wojciech Antczak - Gmina Stawiszyn

19 . Andrzej Kwaśniewski - Gmina Stawiszyn

20 . Józef Kędzia - Gmina Szczytniki

21 . Mariusz Łuczak - Gmina Szczytniki

22 . Krzysztof Galant - Gmina Żelazków

23 . Józef Jagielski - Gmina Żelazków

Do głównych zadań jakie stoją przed Radą, oprócz zadań określonych w ustawie należy:

- organizacja szkoleń członków Izby oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych,

- reprezentowanie Izby przed władzami samorządu powiatowego i gminnego oraz administracji rządowej szczebla powiatowego,

- wydawanie opinii dotyczących przekwalifikowania gruntów rolnych na cele nierolnicze,

- współpraca z organizacjami zawodowymi i gospodarczymi rolników na terenie powiatu,

- opiniowanie projektów aktów prawnych prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,

- podejmowanie działań wynikających z zadań Izby,

- współpraca ze szkołami rolniczymi i Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego.

 

Info/foto:

Marta Wolarz/ Agnieszka Förster

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie