3 mln. zł. dofinansowania dla Powiatu Kaliskiego na remont tzw. "drogi bobrowej"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 sierpnia 2019

Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4581 P od drogi krajowej nr 25 do m. Dzierzbin”.

 

Inwestycja obejmuje odcinek drogi powiatowej od drogi krajowej nr 25 w miejscowości Tartak Zbiersk, dalej Defet, Zamęty do miejscowości Dzierzbin na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn oraz Gminy Mycielin. Wartość projektu to prawie 6 mln złotych, z czego Powiat Kaliski otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 % czyli prawie 3 mln zł.

"To bardzo dobra informacja, szczególnie, że ta inwestycja była długo wyczekiwana przez mieszkańców okolicznych miejscowości. Wniosek Powiatu Kaliskiego znajduje się na liście podstawowej, dzięki czemu przebudowane zostanie prawie 9 km. drogi - mówi Starosta Kaliski Krzysztof Nosal

W ramach zadania planuje się m. in.:

  • poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m na całym projektowanym odcinku,
  • wymianę konstrukcji jezdni w miejscach występowania przełomów, a dodatkowo na odcinku szczególnie zdewastowanym wykonanie nowej podbudowy z zabezpieczeniem przed ponowną dewastacją,
  • wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej,
  • remont obiektu mostowego ( obejmujący m.in.: montaż bariero-poręczy sprężystej o dużej energochłonności),
  • montaż znaku/tablicy informującego o prędkości ruchu pojazdu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie