Terminy i porządki posiedzeń Komisji merytorycznych przed XIII Sesją Rady Powiatu Kaliskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 września 2019

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XIII Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 12 września 2019 roku:

I. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 12 września 2019 roku (czwartek) o godz. 12:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Mycielin prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

II. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 12 września 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kaliski.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kaliski.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2019 dotyczącego realizacji zadań
  z zakresu świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi
  z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
  na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności zwanych dalej „zadaniem”
  z programu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej „opieka wytchnieniowa  - edycja 2019, zwanego dalej „programem” na rok 2019.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2019 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 12 września 2019 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kaliski.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2019 dotyczącego realizacji zadań
  z zakresu świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi
  z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
  na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności zwanych dalej „zadaniem” z programu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej „opieka wytchnieniowa  - edycja 2019, zwanego dalej „programem” na rok 2019.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2019 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Mycielin prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019 – 2026.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie