"Śniadanie biznesowe" dla kaliskich przedsiębiorców w Łaszkowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2016

O poręczeniach Jeremie, pomocy Banków Spółdzielczych, sytuacji emerytalnej w Polsce i zatrudnianiu skazanych mogli dowiedzieć się kaliscy przedsiębiorcy podczas „Śniadania Biznesowego” zorganizowanego w hotelu Kristoff w Łaszkowie, w piątek 30 września.  Blisko 60 przedsiębiorców i samorządowców uczestniczyło w tym wydarzeniu organizowanym przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu, który działa od 2001 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego. Współorganizatorami był Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej.

Misją Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego jest rozwój i promocja Województwa Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej przez świadczenie pomocy makro i mikro przedsiębiorcom w postaci udzielania poręczeń i kredytów.

Wykładowcą podczas śniadania biznesowego był m.in. prezes Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Grzegorz Poniatowski, który przedstawił temat dotyczący finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw przez Banki Spółdzielcze korzystające ze wsparcia Unii Europejskiej. Bank posiada w swojej ofercie wiele produktów tj.:

-kredyty dla przedsiębiorców, rolników, osób prywatnych i instytucji samorządowych

-depozyty terminowe z korzystnym oprocentowaniem i możliwością wylosowania atrakcyjnych nagród

-rachunki oszczędnościowe i rozliczeniowe dla każdego typu klienta

-karty kredytowe i rozliczeniowe

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej bierze czynny udział w dystrybucji środków z Funduszy Europejskich:

-na zasadzie finansowania projektów wspartych dotacją ze środków unijnych

- na zasadzie finansowania projektów z wykorzystaniem instrumentów inżynierii finansowej jak np. projekt Jeremie będący jednym ze sposobów zabezpieczenia kredytów, pożyczek bankowych , leasingów.

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej bierze udział w finansowaniu projektów wspartych dotacjami ze środków unijnych poprzez: kredyty pomostowe na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,  gwarancje na zaliczki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), prowadzenie wyodrębnionych rachunków dla projektów, promesy kredytowe

W dniu 8 września 2016 roku ARiMR wpisała Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej do Rejestru Upoważnionych Gwarantów (RUG) co upoważnia nas do udzielania gwarancji zwrotu zaliczki  stosowanej przy programach unijnych na lata 2014-2020. W latach 2007-2013 bank również udzielał takich gwarancji.

O poręczeniach Jeremie jako najtańszego na rynku sposobu alternatywnego zabezpieczenia kredytów i pożyczek bankowych, leasingów oraz wadiów mówił Eugeniusz Grzeszczak wiceprezes Zarządu Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu. Akcjonariuszami Funduszu są Województwo Wielkopolskie, Bank Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW w Poznaniu oraz samorządy lokalne. Informacja dotycząca pomocy dla przedsiębiorców udzielonej przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w ramach inicjatywy JEREMIE :                     

2010 rok –  66   poręczeń na kwotę    4 865 286 dla kredytów na kwotę      9 321 080

2011 rok – 152  poręczeń na kwotę  22 211 403 dla kredytów na kwotę    73 279 201

2012 rok – 185  poręczeń na kwotę  35 494 388 dla kredytów na kwotę    62 702 194   

2013 rok – 139  poręczeń na kwotę  34 825 626 dla kredytów na kwotę    79 488 712

2014 rok -  192  poręczeń na kwotę  45 112 958 dla kredytów na kwotę  130 275 786

2015 rok -  130  poręczeń na kwotę  39 842 192 dla kredytów na kwotę     85 500 00

O zatrudnieniu więźniów i korzyściach płynących dla przedsiębiorców z tego tytułu mówił Zastępca dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu ppkł. Ryszard Czapracki  oraz dyrektor Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim kap. Waldemar Zaremba.

Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp. podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu. Jednostka przeznaczona jest dla tymczasowo aresztowanych i skazanych pozostających do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp., Prokuratury Okręgowej i Sądu Okręgowego w Koninie, Sądu Okręgowego w Kaliszu, Prokuratur Rejonowych i Sądów Rejonowych w Ostrowie Wlkp., Koninie, Kole, Kępnie, Turku, Ostrzeszowie, Krotoszynie, Kaliszu, Pleszewie i Jarocinie.

Decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 07.09.2015r., w strukturę organizacyjną jednostki włączony został Oddział Zewnętrzny w Kaliszu, podlegający dotychczas Zakładowi Karnemu w Kaliszu. Pojemność jednostki wynosi obecnie 333 miejsc dla osób pozbawionych wolności, w tym: 253 w Ostrowie Wlkp. oraz 80 w Kaliszu.

ZATRUDNIENIE  NIEODPŁATNE – PRACE PUBLICZNE ORAZ  NA CELE  CHARYTATYWNE

Skazani w ramach  prac publicznych oraz na cele charytatywne, która wynika z art. 123a§ 2  Kkw.  świadczą pracę nieodpłatną na rzecz  następujących podmiotów:

 • Urzędu  Miasta w Ostrowie Wlkp. ( Miejski Zakład Zieleni od 2000r ; teren dwóch szkół na terenie miasta )
 • Gmina Miasto Kalisz (szkoła podstawowa)
 • Urzędu Gminy w Przygodzicach od lipca 2016r.
 • Urzędu Gminy w Odolanowie od sierpnia 2016r.

Szacunkowa wartość prac oscylowała na poziomie 178 tys. zł przy  zastosowaniu minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w danym miesiącu rozliczeniowym. Rok 2015.

KORZYŚCI  DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI   RZĄDOWEGO  PROGRAMU „PRACA WIĘŹNIOW”.

-Osobie pozbawionej  wolności zatrudnionej w pełnym  wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zapewniające  osiągnięcie  co najmniej  minimalnego wynagrodzenia,  przy czym  wynagrodzenie naliczane  jest  proporcjonalnie do   faktycznie przepracowanych godzin.

-Nie ma potrzeby  zawierania indywidualnych  umów o zatrudnienie  osób  pozbawionych  wolności  gdyż zatrudniony  skazany nie staje się  pracownikiem podmiotu zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy. Osadzonego zatrudnia się na podstawie  skierowani do pracy art. 121§2 Kkw.

-Pracodawca zwolniony jest z obowiązku  stosowania  przepisów prawa pracy z wyjątkiem  przepisów dotyczących  czasu pracy oraz bhp.

-Pracodawca  zwolniony jest z  odprowadzania składki zdrowotnej  z tytułu zatrudnienia  osoby pozbawionej wolności.

-Osoby pozbawione wolności  nie są objęte  obowiązkowym ubezpieczeniem  chorobowym.

-Podmiot zatrudniający  ma prawo wnioskowania o wycofanie  osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania  formy i  terminów  przewidzianych w prawie pracy.

O obecnej sytuacji emerytalnej w Polsce i temat „Jak nie ZUS to co ?” omawiała Aneta Gostyńska -Ślipek Team Menager Ergo Pro.  Omówiła na czym polega emerytalna katastrofa i jak chronić się przed jej skutkami. To również tytuł książki dra hab. nauk prawnych Roberta Gwiazdowskiego byłego Prezes Rady Nadzorczej ZUS. Ergo Pro zostało laureatem ASA 2015, nagrody dla najlepszych produktów instytucji finansowych przyznawanej pod osobistym patronatem wiceminister finansów Doroty Podedwornej-Tarnowskiej oraz patronatem Związku Banków Polskich dla pierwszej w Polsce gwarantowanej i dziedziczonej prywatnej emerytury.  Produkt Eventus Duo –spółki Grupy Ergo w Polsce – został wyróżniony „za innowacyjność i niepowtarzalność na polskim rynku usług finansowych”. Eventus Duo z jednej strony pomaga zgromadzić kapitał na czas emerytury, z drugiej chroni klientów i ich rodziny w okresie oszczędzania. Silną stroną produktu jest wysokość części gwarantowanej świadczeń, która jest znana już w momencie podpisywania umowy. Według Kapituły Konkursu Eventus Duo „to jeden z najciekawszych programów oszczędnościowo-ochronnych jaki został przygotowany w Polsce w ostatnich latach”.

Projekt „Śniadania biznesowe” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

 

 

Tekst: W.Przybylska

Foto: M.Kraszkiewicz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie