Nagrody i wyróżnienia dla ludzi kultury

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2016

Powiatowe Spotkanie z Kulturą odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku, 21 października br. Uroczystość była okazją do wręczenia nagród i wyróżnień dla działaczy i animatorów kultury za wkład i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego. Powiat Kaliski to wyjątkowe miejsce na mapie Wielkopolski pod względem działalności kulturalnej. W zespołach i kapelach folklorystycznych, kołach gospodyń wiejskich czy orkiestrach dętych zrzeszonych jest blisko 1500 osób z terenu powiatu kaliskiego.

Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrody finansowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2015 rok otrzymali:

Kapela Biesiadna ze Stawiszyna – Swoimi występami kultywuje i promuje folklor, obrzędy oraz muzykę ludową, uświetnia uroczystości gminne oraz powiatowe. Propaguje piękno kultury polskiej.

Agnieszka Jurek - nauczyciel w Zespole Szkół w Blizanowie – od 12 lat reżyseruje widowiska teatralne związane z polskimi świętami jak „Wigilia Polska”, „Wielkanoc w Tradycji Polskiej”.

Marta Filipczak -bibliotekarz Biblioteki Publicznej Gminy Brzeziny – plastyk, która od 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Promuje talenty młodych plastyków poprzez organizowanie dorocznych wystaw prac plastycznych w galerii Biblioteki oraz poprzez wysyłanie prac swoich wychowanków  na powiatowe, ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy plastyczne.

Aleksandra Marciniak - Podłużny – Jako dyrektor Zespołu Szkół w Godzieszach Wielkich realizowała duże projekty edukacyjne i społeczno-kulturalne na terenie gminy Godziesze Wielkie.

Jadwiga Zymon – Jako członkini KGW Bogdanów od wielu lat organizuje imprezy kulturalne na terenie gminy Koźminek zarówno cykliczne jak i jednorazowe. Wspólnie z KGW i Stowarzyszeniem LGD 7 Kraina Nocy i Dni przyczyniła się do wydania publikacji zawierającej przepisy i receptury kuchni regionalnej i staropolskiej.

Mariusz Trzciński – Od 1999 r. jest kapelmistrzem Orkiestry Dętej OSP w Liskowie. Pod jego kierownictwem Orkiestra wzięła udział w wielu powiatowych, wojewódzkich i krajowych Przeglądach Orkiestr Dętych otrzymując nagrody i wyróżnienia.

Elżbieta Aleksander – Od 1987 r. pracuje w GOK w Liskowie a od 2002 r. jest jego dyrektorem. Od 2013 roku jest również kierownikiem Zespołu Folklorystycznego „Liskowianie”. Pani Aleksander jest bardzo sprawnym organizatorem dużych w tym o zasięgu wojewódzkim, imprez kulturalnych. Jest pomysłodawcą i organizatorem dwóch plenerów malarskich na terenie gminy Lisków.

Zespół Folklorystyczny „KORZENIEWIANKI” - Zespół koncertuje i uczestniczy w licznych w konkursach i przeglądach muzycznych w gminie, regionie i na terenie całej Polski. Ich repertuar zawiera przyśpiewki ludowe, popularne piosenki i pieśni patriotyczne. Zespół wyróżnia  umiłowanie regionalnej kultury i tradycji ludowej, pasja i radość z wspólnego muzykowania.

Mieczysława Jaskuła - Dyrektor GOK w Opatówku, który organizuje wiele przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Gminy Opatówek oraz mieszkańców Powiatu min: pokazy żywieniowe i haftu oraz układania stroików świątecznych, kursy tańca towarzyskiego, rejonowe przeglądy zespołów rockowych, konkursy na najładniejszą wystawę świąteczną.

Zofia Gąsiorowska – pracownik GOK w Opatówku. Współorganizuje wiele przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Gminy Opatówek oraz mieszkańców Powiatu

Kapela „Złote Kłosy” – Kapela wykonuje ogólnopolskie piosenki ludowe, a na potrzeby konkursów, imprez i uroczystości okolicznościowych także piosenki podwórkowe i biesiadne. Członkowie Kapeli posiadają własne instrumenty muzyczne, a część z nich śpiewa oprócz  kapeli w chórze parafialnym przy kościele w Iwanowicach.

Kapela Biesiadna „Dysonans” – Kapela poprzez swoje występy promuje wszelkiego rodzaju muzykę biesiadną, w tym utwory patriotyczne, wojskowe, przedwojenne oraz zapomniane utwory lat 60 tych czy 70 tych. Kapela bierze udział w uroczystościach religijnych podczas których gra kolędy, bierze czynny udział w uroczystościach gminnych.

Mariusz Janiak - Od 2006 roku jest dyrektorem GOK w Szczytnikach. Od ponad 30 lat pracuje jako animator kultury. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu w stałych sekcjach artystycznych organizowanych przez GOK uczestniczy corocznie około 200 mieszkańców gminy Szczytniki.  Aktywnie działa w zakresie pozyskiwania przez GOK środków unijnych. Współorganizator Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.

Nagrody  honorowe w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury za 2015 rok przyznane przez Zarząd Powiatu Kaliskiego otrzymali:

Ewa Kowalczyk – Wiśniewska - nauczyciel w Zespole Szkół w Piotrowie. Doradca metodyczny w ODN Kalisz. Od wielu lat organizuje gminne i powiatowe konkursy plastyczne dla dzieci.

Halina Grzegorek - Od 2009r. kieruje Zespołem Śpiewaczym  „Cekowianki”, który kultywuje obrzędy i tradycje regionalne.

Zespół Śpiewaczy „ALE BABKI” z Kościelca - zespół aktywnie uczestniczy w uroczystościach gminnych oraz regionalnych mających na celu upowszechnianie kultury. Zespół kultywuje tradycję i kulturę ludową.

Piotr Wypych - Sołtys i Radny Gminy Żelazków. Organizuje imprezy kulturalno-oświatowe na terenie gminy tj. coroczny Festyn Rodzinny oraz Turniej Sołectw Gminy Żelazków.

Paweł Olejniczak - Sołtys w gminie Żelazków. Współpracuje przy organizacji gminnych imprez kulturalnych m.in. Dożynek Parafialnych oraz Gminnego Dnia Dziecka w Dębem.

Ksiądz Grzegorz Mituła - proboszcz parafii Borków Stary w gminie Żelazków Cyklicznie organizuje Festyny Charytatywne na terenie swojej parafii. Upowszechnia kulturę regionalną poprzez muzykowanie na spotkaniach z młodzieżą.

Z okazji 15 – lecia  działalności  Zespołu Kabaretowo – Ludowego NIECHCICE Starosta Kaliski wręczył na ręce z Pani Lucyny Kaźmierczak  specjalne podziękowania  oraz okolicznościowy grawerton.

Szczególne podziękowania za promocję kultury, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal wręczył także: Grażynie Przybylskiej - kierownikowi Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie, Jerzemu Marciniakowi – Dyrektorowi Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz pracownikom Muzeum Jarosławowi Dolat, Elżbiecie Matysiak, Klaudii Filipczak, Grzegorzowi Wejman, Ewie Kwiatkowskiej, Jadwidze Miś, Ewie Kłysz, Jackowi Antczak, Aleksandrze Frankiewicz i Urszuli Janickiej.

Tegoroczne spotkanie z kulturą uświetniły występy artystyczne: Kapeli Ludowej „Sami Swoi” z Opatówka, Zespołu Folklorystycznego „Korzeniewianki”, Kapeli „Złote Kłosy”, Kapeli Biesiadnej Dysonans oraz tancerzy z zespołu CDN…MINI.

 

Tekst: M.Szumna/M.Wolarz

Foto: M.Kraszkiewicz

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie