XXVI Sesja Rady Powiatu Kaliskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2016

Na XXVI sesji Rady Powiatu Kaliskiego, która odbyła się w piątek, 28 października w kaliskim Starostwie Radni podjęli ogółem 10 uchwał.

            Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumień o współpracy w celu realizacji dwóch projektów pn. "Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" oraz "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej". Pierwszy z projektów dotyczy utworzenia Geoportalu, który stanowić ma narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu m.in. środowiska inwestycji, sportu i turystyki, edukacji, kultury oraz obsługi klienta. Drugi projekt dotyczy współpracy Powiatu Kaliskiego jako Lidera z partnerami: Gminą Blizanów, Brzeziny, Ceków Kolonia, Gołuchów, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki oraz Żelazków w zakresie pozyskania dofinansowania oraz realizcję projektu mającego na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej.

Kolejnym porozumeniem jakie zostanie zawarte pomiędzy Powiatem Kaliskim, jest porozumienie z Miastem Kalisz. Radni wyrazili zgodę, aby w 50 % sfinansować zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Na ten cel przekazana zostanie dotacja celowa w wysokości nie większej niż 30 000 zł. Radni jednogłośnie podjęli decyzję o przekazaniu  pomocy finansowej Gminie i Miastu Stawiszyn z przeznaczeniem na dofinansowanie OSP w Stawiszynie i w Zbiersku.

Na sesji uchwalony został również Program współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok a także przyjęto zmiany w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Liskowie.

 

Tekst: Marta Wolarz

Fot: M. Kraszkiewicz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie