Budżet powiatu na 2017 rok przyjęty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2016

Największy budżet ostatnich lat z zaplanowanymi strategicznymi inwestycjami. Tak budżet ocenili radni na ostatniej sesji. 17 głosami „za” przy jednym wstrzymującym przyjęty został budżet powiatu kaliskiego na 2017 podczas sesji w dniu 28 grudnia 2016 roku. Przyszłoroczny plan finansowy opiewa na kwotę prawie 51 milionów złotych, a po stronie wydatków na kwotę 56 mln 263 tys. zł.  Deficyt budżetowy w kwocie ponad 5 mln 271 tys. zł zostanie sfinansowany m.in. z zaciągniętych kredytów.

„To budżet inwestycyjny” – powtarzali radni powiatu podczas dyskusji nad przyszłorocznym planem finansowym. I rzeczywiście inwestycji w nim nie brakuje, bo są dwie duże inwestycje drogowe i kilka planów na mniejsze, są inwestycje w kulturze, oświacie, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej  i odnawianie zabytkowych perełek powiatu kaliskiego. Wszystko dzięki wspólnym projektom zgłoszonym do różnych programów i dofinansowań m. in. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.

 - Mamy się czym chwalić w przyszłym roku i mamy nadzieje, że tak bogate plany będziemy w stanie wykonać. Czeka nas wiele pracy, ale jej efekty będą widoczne we wszystkich dziedzinach którymi zajmuje się powiat- mówił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal podsumowując plan finansowy.

Na oświatę  i utrzymanie szkół ponadgimnazjalnych w przyszłorocznym budżecie zaplanowano prawie 7,5 mln  zł , na pomoc społeczną powiat przeznaczy  1,5 mln złotych , a na edukacje i opiekę wychowawczą w tym współpracę z poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną , wydatki na utrzymanie internatów i na obozy dla młodzieży przeznaczona została kwota ponad 3,7 mln zł.

Na wydatki związane z ochroną środowiska powiat zabezpieczył kwotę ponad 277 tys. zł. Na kulturę w tym utrzymanie Muzeum Historii Przemysłu oraz Biblioteki Powiatowo- Gminnej w Opatówku zabezpieczono 1,5 mln zł. W przyszłym roku rozpocznie się również inwestycja z dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przydzieloną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, dotyczącą remontu wschodniego skrzydła budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacji skrzydła zachodniego tegoż budynku (dawnej fabryki sukienniczej Fiedlerów w Opatówku) i jego adaptacja na cele kulturalne.

Około 13,4 mln zł  wydatków związanych jest z administracją i utrzymaniem budynków powiatu kaliskiego.

W dziale transport i łączność w budżecie powiatu kaliskiego zaplanowano 18 mln 138 tys. zł na wydatki związane z przebudową dróg powiatowych. Najważniejsze inwestycje związane z przebudową dróg to inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Przebudowa drogi powiatowej Opatówek,  Michałów Drugi, Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków, Staw i Lipka (granica powiatu) z odbiciem w Cieszykowie do Szczytnik kosztować będzie 7,2 mln zł.

- To strategiczna inwestycja w przyszłym roku i długo oczekiwana przez mieszkańców gminy Opatówek i Szczytniki. Mieszkańcy Michałowa Drugiego od lat prosili o tę inwestycje i już za kilka miesięcy będzie realizowana. Cieszy też fakt, że prawie jednogłośnie radni zdecydowali o przyjęciu budżetu z tak ważnymi przedsięwzięciami. Jest to proinwestycyjny budżet obfitujący w szereg zadań- mówi Mieczysław Łuczak Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego.

Wszystkie komisje stałe Rady Powiatu Kaliskiego oceniły pozytywnie projekt budżetu na przyszły rok. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła plan finansowy.

W dyskusji podczas środowej sesji Rady Powiatu Kaliskiego wielu radnych zabrało głos, by pochwalić przygotowany plan finansowy.

-Trudno być przeciw budżetowi inwestycyjnemu. Ja też będę głosował za. To jest dobry budżet oparty na współpracy samorządowej szczególnie gminno – powiatowej. Oceniam wzorowo jeśli chodzi o przygotowanie, miło się czyta i technicznie jest dobrze. To wielki plus dla nowej pani Skarbnik i całego Zarządu- rozpoczął dyskusję radny Krzysztof Dziedzic, przewodniczący Komisji Budżetu.

- Do tej laudacji ja dodam kilka cyfr. Deficyt ponad 5 mln to stanowi 10% w stosunku do planowanych dochodów. To bezpieczna suma. Druga ważna cyfra to relacja wkładu kredytów w 2017 to tylko 3%, 1,6 mln spłacanych pożyczek. Zobowiązania z tytułu spłaty kredytów nie przekraczają wskaźników przewidzianych w ustawie- podkreślała Alicja Łuczak wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kaliskiego.

W planowanym budżecie znajduje się również ciąg dróg Żydów- Porwity, choć odpadł podczas oceny formalnej w ramach dofinansowania w Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 .

-To jest ten ciąg dróg Żydów, Wolica, Chełmce, Porwity. My mamy inne zdanie jeśli chodzi o ocenę formalną. Podstawowym wskaźnikiem, z którym miała większość samorządów problem, to była jednolitość drogi. Jeśli ktoś kilometr lub dwa planował przebudować, to nie miał z tym kłopotu. Podczas oceny formalnej odpadło 40 % projektów. W przyszłym roku będzie konferencja uzgodnieniowa, w której omówione będą wszystkie formalności przed naborem wniosków. Nie ma odwołania od oceny formalnej, bo nie ma na to pieniędzy. Mamy nadzieję, że te zasady się nie zmienią i ten projekt złożymy w roku następnym– mówił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Za przyjęciem budżetu powiatu na przyszły rok była też część opozycji.

- Projekt uchwały budżetowej to jeden z ważniejszych projektów, który głosujemy 4 razy  w kadencji. Mamy budżet bardzo dobry, inwestycyjny. To nie jest żaden problem przy takiej Radzie, przy takim Zarządzie i takiej  pani Skarbnik  i przy takim Sekretarzu- budżet musi być dobry. Chciałbym zwrócić uwagę na administrację, by przy mniejszym zatrudnieniu były wyższe zarobki i na to by inwestycje ważne nie były realizowane w okresie zimowym- mówił radny Stanisław Gąsior.  

- Wiele dobrych słów zostało powiedzianych. Chciałabym zwrócić uwagę na wydatki, bo mówimy często o tym, co udaje się pozyskać, a powinniśmy skupić się również na ograniczaniu kosztów- mówiła radna Renata Szulc wymieniając kolejne propozycje składające się na oszczędności w budżecie.

-Omawiamy ten projekt budżetu. Nie ma idealnego projektu, gdyby każdy z członków Rady miał stworzyć swój własny, to byłoby 21 planów i każdy inny. My dziś powinniśmy ten budżet przyjąć. Wiemy, że w ciągu roku dochodzi do zmian budżetowych. Będą one wprowadzane i będą najlepiej służyły i nie będziemy się przenosić do żadnej sali kolumnowej, tylko zatwierdzimy ten budżet na tej sali - mówił radny Lech Gnerowicz, przewodniczący Komisji Strategii.

-  Budżet jest ambitny i chwała Zarządowi, że taki przygotował i jego służbom też. Chciałbym zwrócić uwagę na inwestycje, które będziemy realizować w kontekście naszych doświadczeń ubiegłorocznych. Mam prośbę, żeby Zarząd zwrócił uwagę na wykonanie zadań inwestycyjnych w kontekście nadzoru wykonanych dużych inwestycji- mówił radny Sławomir Czapski wiceprzewodniczący Komisji Statutowej.

Kończąc dyskusję nad budżetem Starosta Kaliski odpowiedział na wszystkie zadane przez radnych pytania.

-Przetarg na inwestycję Opatówek - Szczytniki, którą mamy wygraną, ma być ogłoszony 2 stycznia. Intensywnie się nad tym pracuje. Realizacja inwestycji na koniec roku wynika z tego, że musimy mieć fizycznie pieniądze na to, żeby podjąć kolejne zadania- wyjaśniał Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

 

 Tekst/ Foto: W.Przybylska

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie