Zapisz się na Biegi Uliczne „Wiosna Cekowska”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 kwietnia 2017

Po raz dwudziesty siódmy w okresie wiosennym Gmina Ceków-Kolonia oraz Powiat Kaliski są organizatorami Biegów Ulicznych "Wiosna Cekowska". Tegoroczna edycja oprócz Biegu Głównego na dystansie 5 km przewiduje po raz pierwszy Bieg Rodzinny. Nowa forma biegów z pewnością będzie służyć budowie więzi rodzinnych, upowszechnianiu zdrowego trybu życia oraz sprawi dużą radość i satysfakcję wszystkim zawodnikom. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników biegania w dniu 22 kwietnia 2017 r.  do Cekowa.

KOMITET HONOROWY

     XXVII  BIEGÓW ULICZNYCH  WIOSNA CEKOWSKA 2017”

Krzysztof  Grabowski         - W-ce Marszałek  Województwa Wielkopolskiego

Marzena Wodzińska           - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Krzysztof  Nosal                 - Starosta Kaliski

Mariusz Chojnacki             - Wójt Gminy Ceków-Kolonia

Józef  Majewski                  - Przewodniczący Rady Gminy Ceków-Kolonia                                              

 

PROGRAM

 XXVII BIEGÓW ULICZNYCH "WIOSNA CEKOWSKA 2017"

10.00 - Oficjalne otwarcie biegów ( powitanie, odegranie Hymnu

             Państwowego, odczytanie apelu olimpijskiego)

10.15 -  Bieg Przedszkolaka

10.45 -  Biegi i Rodzinne

12.00 -  START BIEGU GŁÓWNEGO – 5 km

12.50 -  Podanie wyników oraz ceremonia dekoracji Biegu Rodzinnego

             oraz Biegu Głównego

13.30 -  Oficjalne zakończenie biegów

ZGŁOSZENIA NA BIEG GŁÓWNY

Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 20 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.online.datasport.pl/zapisy/ . Obowiązuje limit 250 zawodników. W treści podajemy imię, nazwisko, datę urodzenia, miejscowość lub nazwę klubu. W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 11.00 w biurze biegów (tylko w sytuacji, gdy nie zostanie przekroczony wyznaczony limit startujących).Szczegółowe informacje w Regulaminie.

ZGŁOSZENIA NA BIEG PRZEDSZKOLAKA ORAZ BIEGI RODZINNE

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów do godz. 10.00 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kultura.cekow@poczta.pl . Szczegółowe informacje w Regulaminie.

 

ADRES BIURA - ORGANIZATORA

 Gminne Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie-Kolonii

 Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków

  tel. (62) 76 31 016, tel. , (62) 76 31 002, tel. kom.(+48) 602 833 324,  fax. (62) 76 31 151

 e-mail: kultura.cekow@poczta.pl,  www.cekow.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie