Nowa poradnia od września w powiecie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 kwietnia 2017

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatówku rozpocznie swoja działalność  1 września 2017 roku zgodnie z podjętą  uchwałą Nr XXX/360/2017  Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku. Siedziba poradni znajdować się będzie w Opatówku przy ul. Parkowej 1, na I piętrze budynku internatu Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.  Ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku, którego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane  na 25 kwietnia 2017 roku.

 

- Planujemy, że do końca maja 2017 roku zatrudniona zostanie kadra pracownicza, zadanie to należeć będzie do nowego dyrektora jednostki. Organem prowadzącym Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opatówku będzie Powiat Kaliski zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Powiatu Kaliskiego. Obecnie trwają prace kosztorysowe dotyczące dostosowania pomieszczeń w budynku internatu w Opatówku pod działalność Poradni - wyjaśnia wicestarosta kaliski Jan Adam Kłysz.

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawować będzie Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Dzieci z terenu powiatu będą korzystać ze specjalistów w Opatówku od 1 września 2017 r. Natomiast do końca sierpnia bieżącego roku będą krzystać z poradni w Kaliszu. Chodzi o to, by zmniejszyć kolejki oczekiwania dla młodzieży. Celem powstanie poradni w powiecie jest  zapewnienie jeszcze lepszej opieki psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży powiatu kaliskiego, jak również ich rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli.

Poradnia będzie publiczną placówką oświatową. Będzie udzielać dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Ma również udzielać rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem uczniów, a także wspomagać przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Tekst: W.Przybylska/ J. Golicka