Terminy i porządki posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2017

Informacja o terminach i porządkach posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego:     

I. Komisja organizacyjno - statutowa                   

w dniu 16 maja 2017 roku (wtorek)  o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 4. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2016 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja oświaty i zdrowia                    

w dniu 16 maja 2017 roku (wtorek)  o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 4. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2016 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja strategii rozwoju powiatu, promocji i współpracy międzynarodowej                

w dniu 16 maja 2017 roku (wtorek) o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 4. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2016 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

IV. Komisja bezpieczeństwa publicznego:            

w dniu 16 maja 2017 roku (wtorek)  o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 4. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2016 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

V. Komisja rolnictwa  i infrastruktury:                

w dniu 16 maja 2017 roku (wtorek)  o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 4. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2016 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

VI. Komisja budżetu:                     

w dniu 16 maja 2017 roku (wtorek)  o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego   w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 4.  Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za 2016 rok.
 5.  Sprawy bieżące.
 6.  Zamknięcie posiedzenia.

VII. Komisja rewizyjna:                  

w dniu 17 maja 2017 roku (środa)  o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Kaliskiego za 2016 rok (bilanse + załączniki).
 5. Zapoznanie się z uchwałą Nr SO – 0954/28/1/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kaliskiego o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
 6. Zapoznanie się z opiniami Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego dotyczącymi sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 7. Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Zespoły Kontrolne Komisji rewizyjnej w 2016 roku związanych z realizacją budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok.
 8. Dyskusja - wypracowanie opinii dotyczącej:

            1) wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

             2) sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2016 rok.

 1. Wniosek i uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2016 rok.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie