XXXIV sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 26 maja 2017r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2017

Zawiadamiam, że  26 maja  2017 roku  o godz. 14.00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu Kaliskiego w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad XXXIV  sesji

Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 26 maja 2017 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 kwietnia 2017r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok,

b) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Blizanów,

c) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Brzeziny,

d) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Ceków - Kolonia,

e) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Godziesze Wielkie,

f) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Koźminek,

g) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Lisków,

h) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Mycielin,

i) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Opatówek,

j) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie i Miastu Stawiszyn,

k) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Szczytniki,

l) w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Żelazków,

ł) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017,

m) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2017 – 2026,

n) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kaliskiego,

o) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kaliskim za 2016 r.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

Mieczysław Łuczak

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie