Terminy i porządki posiedzeń Komisji stałych przed XXXIV sesją Rady Powiatu Kaliskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2017

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XXXIV sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 26 maja 2017 r.

I. Komisja oświaty i zdrowia:

w dniu 26 maja 2017 roku (piątek)  o godz. 11.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kaliskim za 2016 r.
 4. Zapoznanie się z etapem tworzenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Opatówku oraz wizją zarządzania placówką przez powołanego Dyrektora.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja strategii rozwoju powiatu, promocji i współpracy międzynarodowej:

w dniu 26 maja 2017 roku (piątek)  o godz. 12.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja bezpieczeństwa publicznego:                

w dniu 26 maja 2017 roku (piątek)  o godz. 12.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Blizanów.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Brzeziny.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Ceków – Kolonia.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Godziesze Wielkie.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Koźminek.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Lisków.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Mycielin.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Opatówek.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie i Miastu Stawiszyn.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Szczytniki.
 13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Żelazków.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

IV. Komisja budżetu:                   

w dniu 26 maja 2017 roku (piątek)  o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Blizanów.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Brzeziny.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Ceków – Kolonia.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Godziesze Wielkie.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Koźminek.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Lisków.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Mycielin.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Opatówek.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie i Miastu Stawiszyn.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Szczytniki.
 13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Żelazków.
 14. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 15. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2017 – 2026.
 16. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Kaliskiego.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie posiedzenia.

V.  Komisja rewizyjna:                

w dniu 26 maja 2017 roku (piątek)  o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z kontroli nt. "Kontrola wydatków poniesionych na adaptację budynku na Interwencyjny Dom Dziecka w Ostrowie Kaliskim".
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie