EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2017

49 budynków użyteczności publicznej z terenu gmin powiatu kaliskiego będzie mogło czerpać prąd z energii słonecznej. Projekt o pozyskiwaniu ekoenergii dla budynków urzędowych, szkół, bibliotek, ośrodków kultury, stacji uzdatniania wody z ternu gmin złożył Powiat Kaliski wspólnie z Gminami. 

Polega na montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach powiatowych i gminnych (budynki administracyjne, szkoły, obiekty kultury, obiekty gospodarki wodnościekowej i in.).

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zużycia energii ze źródeł kopalnych, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Instalacje fotowoltaiczne (PV) złożone są z paneli zamieniających energię słoneczną w energię elektryczną.

- Projekt realizowany będzie przez Powiat Kaliski -Lidera oraz gminy powiatu kaliskiego (partnerów): Blizanów, Mycielin, Żelazków, Godziesze Wielkie, Ceków-Kolonia, Lisków. To już kolejne zadania realizowane przez Powiat we współpracy z gminami powiatu kaliskiego. Ta współpraca doskonale układa się przy różnych projektach. Mamy już bogatą praktykę w składaniu wspólnych wniosków. Dlatego teraz chcemy razem czerpać energię ze słońca i wykorzystywać ją do pozyskania prądu- mówi wicestarosta kaliski Jan Adam Kłysz.

Okres realizacji projektu: 2018.01.01 – 2019.10.30

Wartość projektu: 4 949 295,68 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowalnych: 4 023 817,64 zł;

Wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 420 244,99 zł.

Instalacja PV jest bardzo korzystnym rozwiązaniem ze względu na brak emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do powietrza.

Do udziału w projekcie wytypowano 49 obiektów będących w większości własnością gmin. Instalacje PV montowane będą na dachach istniejących obiektów, lub na gruncie bezpośrednio przy budynkach. Maksymalna wysokość instalacji nie będzie przekraczać 3 m.

Zastosowane zostaną moduły fotowoltaiczne wykonane w technologii polikrystalicznej, o mocy znamionowej 275 Wp każdy. Z modułami zastosowane zostaną optymalizatory mocy, które pozwalają osiągnąć wyższe uzyski energii z instalacji – od kilku do nawet kilkudziesięciu procent.

Falowniki będą wyposażone w aparaturę pomiarową i stosowne zabezpieczenia. Montowane będą układy automatyki instalacji paneli PV.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte w 2019 r. następujące wskaźniki produktu:

  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 49 szt.

Rezultatem projektu osiągniętym w 2020 r. będą:

  • Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 777,18 MWhe/rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 641,09 tony ekwiwalentu CO2/rok

 

Wniosek został zgłoszony do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2018 r.).

 

Wykaz obiektów objętych projektem:

Lp.

Nazwa obiektu

Adres (miejscowość, ulica, numer)

Partner realizujący

1

Szkoła Podstawowa w Blizanowie, z lokalizacją w Blizanowie

Blizanów Drugi 56, 62-814 Blizanów Drugi

Blizanów

2

Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie

Blizanów Drugi 5a, 62-814 Blizanów Drugi

Blizanów

3

Urząd Gminy w Blizanowie

Blizanów Drugi 52, 62-814 Blizanów

Blizanów

4

Stacja Uzdatniania Wody w Blizanowie Drugim

Blizanów Drugi 55

Blizanów

5

Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym

Janków Pierwszy 78 , 62-814 Janków Pierwszy

Blizanów

6

Gminny Ośrodek Kultury w Jankowie Pierwszym

Janków Pierwszy 101a

Blizanów

7

Oczyszczalnia ścieków w Jankowie Pierwszym

Janków Pierwszy 105, 62-814 Janków Pierwszy

Blizanów

8

Stacja Uzdatniania Wody w Jastrzębnikach

Jastrzębniki 1CB, 62-812 Jastrzębniki

Blizanów

9

Stacja Uzdatniania Wody w Lipem

Lipe 42, 62-824 Lipe

Blizanów

10

Stacja Uzdatniania Wody w Zagorzynie

Pawłówek 106, 62-800 Pawłówek

Blizanów

11

Zespół Szkół w Piotrowie

Piotrów 65, 62-812 Piotrów

Blizanów

12

Stacja Uzdatniania Wody w Rychnowie

Rychnów 78 B, 62-814 Rychnów

Blizanów

13

Oczyszczalnia ścieków w Zagorzynie

Zagorzyn 57a, 62-812 Zagorzyn

Blizanów

14

Stacja Uzdatniania Wody w Pawłówku

Zagorzyn 56A, 62-812 Zagorzyn

Blizanów

15

Szkoła Podstawowa w Dzierzbinie-Kolonii

Dzierzbin Kolonia 32

Mycielin

16

Stacja Uzdatniania Wody Dzierzbin Kolonia

Dzierzbin Kolonia 32a

Mycielin

17

Stacja Uzdatniania Wody Kazala Nowa

Kazala Nowa 2a

Mycielin

18

Gimnazjum w Korzeniewie

Korzeniew 51

Mycielin

19

Stacja Uzdatniania Wody Korzeniew

Korzeniew 102a

Mycielin

20

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Kościelec 9

Mycielin

21

Stacja Uzdatniania Wody Kościelec

Kościelec 9b

Mycielin

22

Oczysczalnia ścieków w Mycielinie

Mycielin 4a

Mycielin

23

Szkoła Podstawowa w Mycielinie

Mycielin 42a

Mycielin

24

Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum w Dębem

Dębe 34a

Żelazków

25

Gimnazjum w Russowie

Russów 6

Żelazków

26

Szkoła Podstawowa w Russowie

Russów 6

Żelazków

27

Przedszkole w Żelazkowie

Żelazków 108

Żelazków

28

Szkoła Podstawowa w Żelazkowie

Żelazków 110

Żelazków

29

Remiza OSP w Godzieszach Wielkich

ul.Cmentarna 4

Godziesze Wielkie

30

Budynek Społeczno-Kulturalny „Stara Gmina”

ul.Rynek 7

Godziesze Wielkie

31

Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich

ul.11 Listopada 10

Godziesze Wielkie

32

Oczyszczalnia ścieków

Ceków Kolonia

Ceków-Kolonia

33

Stacja Uzdatniania Wody Ceków-Kolonia

Ceków-Kolonia 17c

Ceków-Kolonia

34

Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Ceków-Kolonia 51

Ceków-Kolonia

35

Zespół Szkół w Cekowie-Kolonii

Ceków-Kolonia 2

Ceków-Kolonia

36

Zespół Szkół w Kamieniu

Kamień 25

Ceków-Kolonia

37

Szkoła Podstawowa w Kosmowie

Kosmów Kolonia 46

Ceków-Kolonia

38

Szkoła Podstawowa w Cieplewie

Ciepielew 10

Lisków

39

Hydrofornia w Strzałkowie

Strzałków 12a

Lisków

40

Szkoła Podstawowa w Strzałkowie

Strzałków 65

Lisków

41

Szkoła Podstawowa w Zakrzynie

Zakrzyn-Baranek 1

Lisków

42

Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie

ul.ks.W.Blizińskiego 42a

Lisków

43

Hala Widowiskowo-Sportowa

ul.ks.W.Blizińskiego 44/3

Lisków

44

Hydrofornia w Liskowie

ul.ks.W.Blizińskiego 42c

Lisków

45

Oczyszczalnia ścieków w Liskowie

ul.Leśna 1b

Lisków

46

Szkoła Podstawowa w Liskowie

ul.ks.W.Blizińskiego 27

Lisków

47

Urząd Gminy Lisków

ul.ks.W.Blizińskiego 43

Lisków

48

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul.Twórców Liskowa 3

Powiat kaliski

49

Zespół Szkół nr 1

ul.Twórców Liskowa 1

Powiat kaliski

 

 

Tekst: W.Przybylska , M.Kupajski

Fot: W.Przybylska

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie