Powiat Kaliski z pozytywną oceną w konkursie Modernizacja Roku 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2018

Skrzydło Wschodnie Starostwa Powiatowego w Kaliszu przy ulicy Kolegialnej 4 uzyskało pozytywną ocenę w I etapie konkursu „Modernizacja Roku 2017” organizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego i Targi Pomorskie Sp. z o.o.

Inwestorem uhonorowanego przedsięwzięcia jest Powiat Kaliski, generalnym wykonawcą firma F.U.H MALBUD, a projektantem Pracownia Architektoniczna Alina Kamińska z Kalisza.

 Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych ukończonych w 2017 roku, które wyróżniają się szczególnymi walorami. Nadrzędnym zamierzeniem organizatorów jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń oraz budowy nowych obiektów dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. Konkurs ma charakter dwuetapowy i kończy się wyłonieniem laureatów. Pomysłodawcy przewidują w akcie finalnym przyznanie trzech rodzajów nagród-wyróżnień: tytułu „Modernizacja Roku 2017”, przyznanie dyplomu Wyróżnienia „Modernizacji Roku 2017” lub nagrody specjalnej. Zmagania wiążą się z nagrodami, prestiżem i dużą wartością promocyjno-reklamową.

 Skrzydło Wschodnie Starostwa Powiatowego w Kaliszu mieści się przy ulicy Kolegialnej 4 i już ponad rok służy klientom. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło 27 marca 2017 roku, a petenci zaczęli korzystać z wnętrz budynku dokładnie dzień później. Dzięki wykonanym pracom, w konstrukcji posiadającej bogaty wymiar historyczny funkcjonują obecnie trzy działy urzędowe: Wydział Komunikacji, Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Biuro Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury.

 Skrzydło wschodnie to dawne pomieszczenia kolegium pojezuickiego. Początki tego zakonu przypadają od roku 1540. Jego przedstawiciele zostali sprowadzeni do Kalisza przez Prymasa Polski Stanisława Karnkowskiego i otrzymali do wykonania zadanie wybudowania szkoły. Za to otrzymali 4 wsie: Sławno, Kokanin, Lisków i Zychowo. Trzy z nich zlokalizowane są na terenie powiatu kaliskiego. Powstanie budynku wiązało się z koniecznością przebudowy murów obronnych Kalisza. Okazało się bowiem, że 1/3 powierzchni budynków wystaje poza obręb murów obronnych, co sprawiło, że konieczne było podjęcie ważnej decyzji o przesunięciu murów. A tę wydał sam Król Zygmunt III Waza. W 1773 roku towarzystwo jezuitów zostało rozwiązane, a budynki przejęła władza świecka.

 Najnowsza historia skrzydła wschodniego wiąże się z pracami budowlanym, które zostały zainicjowane jeszcze za czasów województwa kaliskiego i trwały od 1999 do 2006 roku. W 2012 roku rozpoczęto natomiast działania związane z termomodernizacją, których koszt wynosił 922.370,34 złotych. W toku wykonywanych prac wymieniono okna, drzwi, ocieplono ściany i dach. Termomodernizację zakończono w 2014 roku.

Info: M. Marszałkowski

Foto: M. Marszałkowski/I. Wałęsiak

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie