Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Informacja dla właścicieli lasów w sprawie zagrożenia dla drzewostanów szkodnikami wtórnymi

7 sierpnia 2019

Uprzejmie informujemy, że Nadleśnictwo Kalisz pismem znak ZG.750.50.2019 z dnia 1.08.2019 r. poinformowało Starostwo Powiatowe w Kaliszu o zagrożeniu występowania w drzewostanach szkodników wtórnych (m.in. kornika ostrozębnego) żerujących na pniach drzew, pod korą na drzewach osłabionych i chorych.

W związku z powyższym przypominamy o obowiązku zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się organizmów szkodliwych przez właścicieli lasów prywatnych w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania co wynika z art. 9 ust.1 pkt2 oraz art. 13 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129).