Nowy przebieg drogi krajowej nr 25

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2017

Spotkanie dotyczące omówienia wariantów nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski - Kalisz – Konin odbyło się 16 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. W konsultacjach wzięli udział samorządowcy i przedstawiciele gmin sąsiadujących z obecną trasą nr 25 na odcinku od Nowych Skalmierzyc przez gminę Gołuchów, Kalisz, gminy Żelazków, Blizanów i Stawiszyn. Nowy przebieg tras prezentowali projektanci i przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Trasa nr 25 Kalisz Ostrów Kalisz Konin planowana jest do przebudowy na drogę kategorii głównej ruchu przyspieszonego, by mógł być ruch dwupasmowy w jednym kierunku. Częściowo planowana do przebudowy trasa nr 25  biegnie obecnym korytarzem, ale 2/3 trasy będzie biegło nowo wytyczonym szlakiem który jest konsultowany. Projektanci przedstawił póki co trzy rozwiązania jakimi mogłaby przebiegać trasa, a samorządy konsultują jaki przebieg byłby korzystniejszy. Swoje zdanie na wtorkowym spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kaliszu wypowiedziały władze miasta Kalisza- wiceprezydent Artur Kijewski, powiatu kaliskiego- starosta Krzysztof Nosal, wicestarosta Jan Adam Kłysz, przedstawiciel gminy Żelazków, Janusz Nowak z gminy Blizanów, Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak oraz wiceburmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek, przebieg konsultowany będzie jeszcze przez gminę Gołuchów i powiat pleszewski.

W ramach inwestycji będącej przedmiotem opracowań projektowych przewiduje się między innymi:

 • rozbudowę  istniejącego  odcinka  drogi  krajowej  polegającą  na  dostosowaniu  jej  do  parametrów  drogi  krajowej  klasy  GP  o  przekroju  dwujezdniowym  wraz  z zapewnieniem obejścia miejscowości (wg potrzeb),
 • budowę skrzyżowań jedno lub dwupoziomowych ,
 • budowę dodatkowych jezdni zapewniających dojazd do nieruchomości,
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową,
 • budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą, systemu odwodnienia pasa drogowego, infrastruktury  związanej  z  drogą,
 • budowę  urządzeń  ochrony  środowiska, oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, kanałów technologicznych,
 • usunięcie  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą  techniczną  sieci  uzbrojenia  terenu,
 • budowę  miejsc  obsługi  podróżnych  MOP  wraz  z  pełną  wymaganą  infrastrukturą techniczną (wg potrzeb),

i inne elementy wymagane przepisami prawa.

Inwestycja jest częścią istniejącej drogi krajowej DK 25 od obwodnicy Konina km 252+800, do węzła  Ostrów Wlkp. Wschód km 317+000 na drodze S 11.

Przebieg przedmiotowego odcinka drogi krajowej DK 25 zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach:

 • konińskim – gminy: Rychwał, Stare Miasto,
 • kaliskim – gminy: Stawiszyn, Żelazków, Blizanów,
 • pleszewskim – gmina: Gołuchów,
 • ostrowskim – gminy: Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce,
 • Miasto Kalisz.

Trasy projektowanych wariantów drogi krajowej w większej części przebiegają nowym śladem, przecinając po drodze istniejący układ komunikacyjny:

 • dróg krajowych nr 12 oraz 25,
 • dróg wojewódzkich nr 442 oraz 443,
 • linii kolejowej nr 014 relacji Łódź Kaliska – Tuplice,
 • dróg powiatowych,
 • dróg gminnych.

 

Tekst/Foto: W.Przybylska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie