Nabory wniosków / Szkolenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dotacja na zakup i montaż m.in. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasą.

10 października 2017

W związku z prowadzonymi przez Powiat Kaliski działaniami wspierającymi wykorzystanie czystej odnawialnej energii, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że od dnia 16 października 2017 roku rozpoczyna się nabór wniosków w ramach programu PROSUMENT na który można otrzymać nawet 30% dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Czytaj więcej o: Dotacja na zakup i montaż m.in. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasą.

Dołącz do liderów innowacji w Wielkopolsce!

25 sierpnia 2017

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski", Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Powiatu Kaliskiego do udziału w Konkursie.

Czytaj więcej o: Dołącz do liderów innowacji w Wielkopolsce!

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”

18 sierpnia 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz  zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

 

    ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego       

Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”

Nabór wniosków o pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego „PIECYK – 2017”

7 sierpnia 2017

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmiany Programu Priorytetowego Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że 16 sierpnia 2017 r. zostanie ogłoszony termin naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „PIECYK – 2017”.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego „PIECYK – 2017”

Nowy harmonogram planowanych naborów wniosków dla rolników w ramach PROW 2014-2020 do 31.12.2018 r.

21 lipca 2017

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji przekazuje do wiadomości zatwierdzony, w dniu 6 lipca 2017 r., przez Pana Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do 31.12.2018 r.

Czytaj więcej o: Nowy harmonogram planowanych naborów wniosków dla rolników w ramach PROW 2014-2020 do 31.12.2018 r.
Przejdź do - Dofinansowanie na rozwój firm

Dofinansowanie na rozwój firm

7 lipca 2017

W związku z ogłoszeniem przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 10 sierpnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Czytaj więcej o: Dofinansowanie na rozwój firm

Nabór wniosków WRPO 8.1.1 Edukacja przedszkolna - dofinansowanie 85%

28 czerwca 2017

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów na rozwój przedszkoli w ramach Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe, RPO Wielkopolskiego, wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl  od dnia 31.07.2017 r. *od godziny 0.00* do dnia 21.08.2017 r. *do godziny 15.30*. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) *od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30* lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

*Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.*

Czytaj więcej o: Nabór wniosków WRPO 8.1.1 Edukacja przedszkolna - dofinansowanie 85%

Zmiana terminu ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „PIECYK – 2017”

10 kwietnia 2017

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmiany Programu Priorytetowego Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017", Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że planowany termin ogłoszenia naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „PIECYK – 2017" zostaje przesunięty na dzień 16 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej o: Zmiana terminu ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „PIECYK – 2017”
Przejdź do - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nowy nabór wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nowy nabór wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok

30 marca 2017

W związku z ogłoszeniem przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowego naboru wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Czytaj więcej o: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nowy nabór wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 rok

Nabór wniosków na „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”

30 marca 2017

W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nowego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków" Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski należy składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie od 3 kwietnia do 31 października 2017 r. do godz. 15:30.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków na „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”

Nabór wniosków "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

28 marca 2017

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski należy składać w terminie od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 9 maja 2017 r. w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

22 marca 2017

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, nowego naboru wniosków w ramach Poddziałania 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 24.04.2017 r. od godziny 7.30 do dnia 9.05.2017 r. do godziny 15.30. 

Czytaj więcej o: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Szansa na pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw

21 marca 2017

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowego naboru wniosków w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Szansa na pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw
Przejdź do - Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

14 marca 2017

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej o: Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Nabory wniosków WFOŚIGW w Poznaniu w ramach programu TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „TERMO – 2017”

13 marca 2017

W związku z ogłoszeniem przez Rade Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „TERMO – 2017" Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że 13 marca 2017 r. ogłoszono termin naboru wniosków wraz regulaminem i obowiązującymi dokumentami.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura Funduszu w terminie od dnia 20 marca 2017 r., od godz. 8.00 do dnia 31 marca 2017 r., do godz. 14.00.
Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

Czytaj więcej o: Nabory wniosków WFOŚIGW w Poznaniu w ramach programu TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „TERMO – 2017”