Nabory wniosków / Szkolenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

22 marca 2017

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, nowego naboru wniosków w ramach Poddziałania 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 24.04.2017 r. od godziny 7.30 do dnia 9.05.2017 r. do godziny 15.30. 

Czytaj więcej o: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Szansa na pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw

21 marca 2017

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowego naboru wniosków w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Szansa na pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw
Przejdź do - Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

14 marca 2017

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej o: Można już składać wnioski o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Nabory wniosków WFOŚIGW w Poznaniu w ramach programu TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „TERMO – 2017”

13 marca 2017

W związku z ogłoszeniem przez Rade Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „TERMO – 2017" Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że 13 marca 2017 r. ogłoszono termin naboru wniosków wraz regulaminem i obowiązującymi dokumentami.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura Funduszu w terminie od dnia 20 marca 2017 r., od godz. 8.00 do dnia 31 marca 2017 r., do godz. 14.00.
Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

Czytaj więcej o: Nabory wniosków WFOŚIGW w Poznaniu w ramach programu TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „TERMO – 2017”

Nabory wniosków dla osób fizycznych "OZE - 2017"

2 stycznia 2017

W związku z zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nowego Programu Priorytetowego INWESTYCJE W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH "OZE - 2017" Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że WFOŚIGW w Poznaniu 2 stycznia 2017 ogłasza nabór wniosków w ramach w/w programu. Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura Funduszu w terminie od dnia 10 stycznia 2017 r., od godz. 8:00 do dnia 23 stycznia 2017 r., do godz. 14:00.

Czytaj więcej o: Nabory wniosków dla osób fizycznych "OZE - 2017"

Ogłoszenie konkursu projektów „Usługi społeczne i zdrowotne" przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

6 grudnia 2016

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursu projektów „Usługi społeczne i zdrowotne" poddziałanie 7.2..2, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej www.lsi.wielkopolskie.pl od dnia 29.12.2016 r. OD GODZINY 0.00 do dnia 18.01.2017 r. DO GODZINY 15.30.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursu projektów „Usługi społeczne i zdrowotne" przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Informacja o szkoleniu

5 grudnia 2016

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa", Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje we wtorek 13 grudnia 2016 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ - Poddziałanie 4.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Czytaj więcej o: Informacja o szkoleniu
Przejdź do - Nabory wniosków WRPO - Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT AKO

Nabory wniosków WRPO - Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT AKO

1 grudnia 2016

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa". Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie należy składać od 19.12.2016 r. do 31.01.2017 r. w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowska, przy ul. Częstochowskiej 25, lok 31 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Czytaj więcej o: Nabory wniosków WRPO - Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT AKO
Przejdź do - LED – Oświetlenie Energooszczędne

LED – Oświetlenie Energooszczędne

30 listopada 2016

W związku z zatwierdzeniem przez Rade Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nowego Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne”.

Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że ogłoszenie naboru wniosków wraz regulaminem i obowiązującymi dokumentami, planowane jest na I kwartał 2017 roku.

Czytaj więcej o: LED – Oświetlenie Energooszczędne
Przejdź do - Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie projektów dla MŚP

Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie projektów dla MŚP

23 listopada 2016

W związku z ogłoszeniem przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP w terminie: od 4 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie projektów dla MŚP

Informacja o naborze projektów w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza” Część 2 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

8 listopada 2016

W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru projektów w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kaliszu zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie należy składać od 01.08.2016 r. do 30.12.2016 r. za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/, oraz w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

Czytaj więcej o: Informacja o naborze projektów w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza” Część 2 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Informacja o naborze projektów w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami” Część 1 Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

8 listopada 2016

W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru projektów w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów", Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Kaliszu zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 01.09.2016 r. do 20.12.2016 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/, oraz w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

Czytaj więcej o: Informacja o naborze projektów w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami” Część 1 Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów